Khoa Cơ khí | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa Cơ khí

Khoa Cơ khí

Họ tên:
Trương Tất Đích
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Vĩnh Hưng
Năm sinh:
1946
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Điệm
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Đức Tuấn
Năm sinh:
1950
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Bang
Năm sinh:
1954
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Học
Năm sinh:
1955
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Việt Dũng
Năm sinh:
1955
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Thái Hà Phi
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Bính
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Vịnh
Năm sinh:
1957
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Mạnh Hùng
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hoài Đức
Năm sinh:
1968
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Tuấn Đạt
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Như
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Ngọc Hiền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Khoát
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hoàng Vương
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Xuân Thiệp
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Công
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Cường
Năm sinh:
1983
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Thị Thanh Huyền
Năm sinh:
1984
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Việt Hà
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Nguyễn Trung
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Bá Nghị
Năm sinh:
1956
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Thái Sơn
Năm sinh:
1956
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Lăng Vân
Năm sinh:
1959
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Lê Tiến
Năm sinh:
1961
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Lâm Khánh
Năm sinh:
1972
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Vân Nga
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Văn Bẩy
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đình Tứ
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thanh Danh
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Kiều Công Thành
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thiết Lập
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Mạnh Hùng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Thuyên
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thoại Anh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Tất Thắng
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Văn Trung
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Văn
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Văn Thắm
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Khắc Sơn
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Cường
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Anh Vũ
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Minh Thắng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Hoài Thu
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Minh
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đoàn Văn Tú
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Vũ Hùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Vinh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Trung
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Anh Tuấn
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Tiến
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hùng Mạnh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hồng Quân
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Tào Văn Chiến
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Khương Thị Hà
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Trọng Hòa
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Đức Thành
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Duy Đức
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Toàn Thắng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thùy Chi
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Trung
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thùy Dung
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Trấn
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Hiếu
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Văn Tấn
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Văn Hưng
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Hưởng
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Công Báo
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Anh Ngọc
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Trung Dũng
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Xuân Hiển
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Huy Khương
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Ngọc Tú
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Cao Văn
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Toàn
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thu Hà
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thìn Quỳnh
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tùng Lâm
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Tạ Thị Thanh Huyền
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Khá
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Công
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Tuấn Dương
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Hào
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện