Khoa Công trình | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa Công trình

Khoa Công trình

Họ tên:
Trần Tuấn Hiệp
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Lựu
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huy Thập
Năm sinh:
1947
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Sỹ Ngọc
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Minh Nghĩa
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đình Nghiên
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Nhiệm
Năm sinh:
1952
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Xuân Cậy
Năm sinh:
1953
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Ký
Năm sinh:
1955
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Huy Khang
Năm sinh:
1956
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đắc Sử
Năm sinh:
1956
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Đức Chính
Năm sinh:
1957
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Thiện
Năm sinh:
1959
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Hà
Năm sinh:
1960
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lã Văn Chăm
Năm sinh:
1960
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Nghĩa Dũng
Năm sinh:
1963
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Long
Năm sinh:
1963
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Kim Đăng
Năm sinh:
1964
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hải Hà
Năm sinh:
1965
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Võ Thị Hồng Minh
Năm sinh:
1969
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thanh Hà
Năm sinh:
1972
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Phúc
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Hoàng Kiên
Năm sinh:
1972
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Phương Duy
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phí Hồng Thịnh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Mạnh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quốc Đạt
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Giang
Năm sinh:
1974
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Duy Tiến
Năm sinh:
1974
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Bạch Dương
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Xuân Bính
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Thị Lan Hương
Năm sinh:
1975
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Quang
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Phóng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Anh
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Quốc Cường
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Tống Anh Tuấn
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Tiến Thành
Năm sinh:
1976
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hồng Phong
Năm sinh:
1976
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Quang Học
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huệ Chi
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Anh Cương
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trọng Nghĩa
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Quang Chiến
Năm sinh:
1977
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Viết Thanh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Quang Thông
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang Hanh
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Chính
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Minh Nhật
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thế Truyền
Năm sinh:
1978
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang Hưng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Doãn Thị Nội
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Mạnh Hùng
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Phương Thảo
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Sỹ Đán
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Minh Hải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Anh Tú
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Bá Đồng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh Yên
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Xuân Quý
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Thị Thu Định
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Lam
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Duy Lâm
Năm sinh:
1979
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thanh Thúy
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Mạnh Hải
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Tạ Thị Hiền
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Nam
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Công Độ
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Việt Hùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trọng Hiệp
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thu Hằng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Hưng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Việt Hùng Hưng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thu Phương
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Châu Lân
Năm sinh:
1981
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Linh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Vĩnh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Thuấn
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Lê Hùng
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Xuân Nam
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Trung
Năm sinh:
1982
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thu Trang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thùy Linh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Đắc Hiền
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Ngô Văn Minh
Năm sinh:
1983
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hải Hà
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Xuân Cảnh
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thu Hương
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Thẩm Quốc Thắng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Vinh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Văn Hiến
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Quang Huy
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thu Hiền
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phan Việt Hùng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Anh Dân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Đức Công
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Mi Trà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Quỳnh Hương
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hà Văn Quân
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Xuân Tú
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Văn Tuấn
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Lê Bá Anh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hoài Cương
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Hải
Năm sinh:
1988
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Hoàng Khôi
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Đình Nguyên
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Cao Văn Giao
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Dương Thị Minh Thu
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Chừng
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Mạnh
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Minh Thu
Năm sinh:
Chưa cập nhật
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Viết Bình
Năm sinh:
1955
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đại Việt
Năm sinh:
1958
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hồ Sỹ Diệp
Năm sinh:
1961
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Đức Sỹ
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Đào Văn Dinh
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thanh Thúy
Năm sinh:
1963
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đình Dũng
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Hạnh
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đình Phương
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Anh Đức
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Hải Đăng
Năm sinh:
1974
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thành Lê
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hữu Dũng
Năm sinh:
1975
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Hòa
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quang Hưng
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Cẩm Hà
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lương Xuân Chiểu
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thế Hiệp
Năm sinh:
1976
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Lâm
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đình Thạo
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thảo
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trương Trọng Vương
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Tiến Chinh
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Hậu
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thu Hà
Năm sinh:
1977
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Tạ Duy Hiển
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thạch Bích
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Tuấn Anh
Năm sinh:
1978
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Trung Dũng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Hồng Vân
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thu Thủy
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Tiến Dũng
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Lan Anh
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Minh Tân
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Vĩnh An
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đức Dũng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Huy Hùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Hà Linh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thị Việt Hà
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Vũ Hà
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thùy Linh
Năm sinh:
1980
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Thị Nga
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Hồng Lam
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Thúy
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đắc Đức
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trịnh Thị Hiếu
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Nam Bình
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Vương Vinh
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Minh Hải
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Khắc Dương
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thanh Quang
Năm sinh:
1981
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Trinh
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Cao Thị Mai Hương
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Danh Hợi
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Khánh Giang
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Thảo
Năm sinh:
1982
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Xuân Tùng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Chu Văn An
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thanh Nga
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Anh Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Quỳnh Nga
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Anh Dũng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Việt Hải
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Công Định
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Việt Yên
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Trần Thắng
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Nhung
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thị Thanh Nhàn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Quang Tuấn
Năm sinh:
1983
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Minh Ngọc
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Hanh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Bích Thảo
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Phương
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Linh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Việt Hưng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phan Thị Thu Hiền
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Hà Linh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Văn Phê
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Thu Hà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tuấn Bình
Năm sinh:
1985
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Văn Bắc
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Thái Thị Kim Chi
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Loan
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Trung
Năm sinh:
1986
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thanh Tùng
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Bùi Thị Mai Hương
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Văn Mạnh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Văn Lập
Năm sinh:
1987
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Ngọc Hòa
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Minh Long
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Xuân Quý
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Đỗ Thị Hằng
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mạc Văn Hà
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thanh Tâm
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Bá Thành
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thái Linh
Năm sinh:
1990
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Ngọc Lân
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Ngọc Phượng
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Mai Văn Hiếu
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Vũ Quang Huy
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Lê Xuân Lưu
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Minh Trang
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Kỹ sư
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Năm sinh:
1994
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện