Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(22/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 3
(23/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 4
(24/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 5
(25/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 6
(26/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 7
(27/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(28/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<