Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(20-09)
Sáng      
Chiều 14:00 Trao đổi kỹ thuật về phân hệ hành chính trên Usmart. TP: TTUDCNTT, P. HCTH, Nhà thầu Trí Nam, mời TS Tống Anh Tuấn (P. TBQT) Tại: họp online Phòng HCTH
Thứ 3
(21-09)
Sáng 08:30 Họp nhóm soạn thảo quy định chế độ làm việc của GV TP: Ô Hà P.ĐTĐH, Ô Đức P.TCCB, Ô Tiến P.KHCN, Ô Tứ P.HCTH Tại: họp online PHT Chương
Chiều      
Thứ 4
(22-09)
Sáng 08:30 Họp Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trường ĐH GTVT TP: Các thành viên theo QĐ Tại: P.601-A1 Hiệu trưởng
Chiều      
Thứ 5
(23-09)
Sáng 08:30 Thẩm định quá trình đào tạo tiến sĩ TP: Ô Hà ĐTSĐH, Ô Thành K.CT, Ô Toàn K.QLXD, Ô Sỹ P.TTPC, B Hòa P.KT&ĐBCL Tại: họp online Phòng ĐTSĐH
08:30 Thường trực BCĐ xây dựng chương trình đào tạo theo NĐ 99 làm việc với Trưởng ban chỉ đạo và BCN các Khoa TP: Lãnh đạo K.VTKT, K.CT, K.Đ-ĐT. K.CK, K.KTXD, KQLXD, K.CNTT, K.ĐTQT K.MT&ATGT, K.KHCB, K.LLCT, K.GDQP, Ô Hà ĐTĐH Tại: họp online PHT Chương
Chiều      
Thứ 6
(24-09)
Sáng 08:30 Họp về việc tổ chức sinh hoạt công dân năm học 2021-2022 và sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên khóa 62 TP: Lãnh đạo K.VTKT, K.CT, K.Đ-ĐT. K.CK, K.KTXD, K.QLXD, K.CNTT, K.ĐTQT K.MT&ATGT, K.KHCB, K.LLCT, K.GDQP, TTUDCNTT, Ô Hải CTCT&SV Tại: họp online PHT Chương
Chiều 15:30 Lễ Bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá học cho các học viên CT Dự bị Du học Thạc sĩ “ Ngành Xây dựng – Cơ học – Vật liệu” TP: Khoa ĐTQT, Giảng viên và học viên chương trình Dự bị Du học Thạc sĩ “ Ngành Xây dựng – Cơ học – Vật liệu” Tại: họp online Khoa ĐTQT
Thứ 7
(25-09)
Sáng      
Chiều      
Chủ Nhật
(26-09)
Sáng      
Chiều      

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<