Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(02/10)
Sáng
07:00 - 11:30
07:00 - 11:30
Thứ 2 ngày 02/10
Chủ trì: BM CK ô tô
Nghiệm thu đề tài tuần thực tế tại Hyundai Thành Công (HTV) năm 2023 TP: Khoa Cơ khí, Khoa Điện - Điện tử, Khoa môi trường và an toàn giao thông, Hội đồng nghiệm thu, Các thầy cô hướng dẫn, Đại diện công ty HTV Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
BM CK ô tô
11:30 - 12:00
11:30 - 12:00
Thứ 2 ngày 02/10
Chủ trì: Phòng CTCTSV
Lễ trao học bổng Hyundai Thành Công Việt Nam TP: BGH (PHT Đức), Đại diện các khoa: CK, Đ-ĐT, MT&ATGT và Công ty Hyundai Thành Công Việt Nam Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Phòng CTCTSV
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 02/10
Chủ trì: PHT Đức
Họp ban soạn thảo quy định về quản lý các hoạt động KHCN TP: Ban soạn thảo theo Quyết định Tại: P.301 - A1
PHT Đức
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
Thứ 2 ngày 02/10
Chủ trì: Phòng CTCTSV
Họp đầu năm học và triển khai hoạt động với các CLB, tổ đội, nhóm TP: Ô. Khởi (BT ĐTN), Ô. Quân (PTP CTCTSV), Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các CLB, tổ, đội nhóm Tại: P.401 - A1
Phòng CTCTSV
Thứ 3
(03/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 03/10
Chủ trì: PHT Hùng
Họp Ban soạn thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Tạp chí KHGTVT TP: Theo Quyết định Tại: P.301 - A1
PHT Hùng
Thứ 4
(04/10)
Sáng
10:30 - 11:30
10:30 - 11:30
Thứ 4 ngày 04/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Tiếp đoàn công tác của Tổ chức Đại học Pháp ngữ và nhóm soạn thảo dự án Providentiel TP: BGH (HT), Phòng HTQT&NCPT, mời PGS. TS. Dương Hữu Tuyến (PTP Khảo thí và ĐBCLĐT), PGS. TS. Trần Thu Hằng (Khoa Công trình), TS. Đoàn Văn Tú (Khoa Cơ khí), các thành viên ban soạn thảo dự án Tại: P.401 - A1
Hiệu trưởng
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 04/10
Chủ trì: Chủ tịch hội đồng
Bảo vệ cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ mã số B2021-GHA-09. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đăng Dũng TP: Theo Quyết định Tại: P.401 - A1
Chủ tịch hội đồng
Thứ 5
(05/10)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 5 ngày 05/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Lễ khai giảng năm học 2023-2024 TP: Đại biểu khách mời; Đảng ủy; Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị; lãnh đạo các khoa, bộ môn; BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Ban Thư ký HSV Trường và sinh viên trong toàn trường Tại: Hội trường lớn
Hiệu trưởng
Chiều
 
 
 
Thứ 6
(06/10)
Sáng
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Thứ 6 ngày 06/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đối với 07 CTĐT của Nhà trường TP: Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Lãnh đạo các Khoa: Cơ khí, Điện- điện tử, VTKT, CNTT, MT&ATGT, Kỹ thuật xây dựng, Trưởng ban thư ký các ngành kiểm định, Lãnh đạo các phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, KHCN, HCTH, TCCB, TCKT, CTCT&SV, HTQT&NCPT, TBQT, TTTTTV, TTUDCNTT, KT&ĐBCLĐT. (TT ƯDCNTT chuẩn bị thiết bị, đường truyền kết nối với Phân hiệu TP HCM)T Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Thứ 6 ngày 06/10
Chủ trì: Khoa Cơ khí
Hội thảo công bố chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và hợp tác cùng doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực ngành Kỹ thuật Ô tô TP: BGH (HT), các đơn vị: CTCTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, HTQT&NCPT) khoa CK, Giảng viên Bộ môn Cơ khí Ô tô, Đại diện các doanh nghiệp, Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng CTCTSV, Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí Tại: P.401 - A1
Khoa Cơ khí
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
Thứ 6 ngày 06/10
Chủ trì: Chủ tịch hội đồng
Họp Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài cấp trường trọng điểm năm 2024- lĩnh vực Kết cấu Công trình TP: Theo Quyết định Tại: P.301 - A1
Chủ tịch hội đồng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 6 ngày 06/10
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì lĩnh vực Điện-Điện tử TP: theo QĐ Tại: P.501 - A1
Chủ tịch Hội đồng
Chiều
 
 
 
Thứ 7
(07/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
Thứ 7 ngày 07/10
Chủ trì: Chủ tịch hội đồng
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hữu Mạnh. Đề tài "Ổn định quỹ đạo chuyển động của ô tô với hệ thống lái bốn bánh tích cực" ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 9520116 TP: Phòng ĐTSĐH, Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở, K.Cơ khí, BM. Cơ khí Ô tô. Kính mời các quý vị quan tâm tới dự Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Chủ tịch hội đồng
Chủ Nhật
(08/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<