Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2018-06-11 09:27:57)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(11-06)
Sáng
Chiều14:30 Họp xét thi đua Khoa Kỹ thuật xây dựng năm học 2017-2018. TP: Hội động chấm thi đua khen thưởng của Khoa Kỹ thuật xây dựng, mời P.KHCN, P.CTCT&SV dự. Tại: VPK - P.303 -A9 Chủ tịch Hội đồng thi đua Khoa
15:00 Lễ khai giảng các lớp cao học Khóa 26.1. TP: BGH (PHT Chương), Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng TC-KT, Phòng KT&ĐBCLĐT, Phòng Bảo vệ, Ban QLGĐ, Lãnh đạo các Khoa và bộ môn Quản lý học viên cao học. Tại: Hội trường lớn Phòng Đào tạo Sau đại học
Thứ 3
(12-06)
Sáng
Chiều
Thứ 4
(13-06)
Sáng08:30 Ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty Samsung Vina Electronics về việc tài trợ học bổng và quỹ nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành Kỹ thuật nhiệt, Khoa Cơ khí. TP: Khoa Cơ khí, P. ĐN, giảng viên BM Kỹ thuật nhiệt và các sinh viên của ngành. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa Cơ khí
08:30 Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 5/2018. TP: BGH (HT, các PHT), Phòng TCCB, Phòng TC-KT, Công đoàn, Ban Thanh tra, Thanh tra nhân dân. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Chiều14:00 Họp xét thi đua Khoa Cơ khí năm học 2017-2018. TP: Các thành viên Hội đồng theo QĐ, ĐB mời Thường trực Hội đồng thi đua Trường, đại diện các đơn vị liên quan. Tại: VPK Khoa Cơ khí Chủ tịch Hội đồng thi đua Khoa
Thứ 5
(14-06)
Sáng08:30 Họp xét thi đua Khoa Lý luận chính trị năm học 2017-2018. TP: Các Thành viên Hội đồng theo QĐ; ĐB mời: Thường trực Hội đồng thi đua trường, đại diện các đơn vị liên quan. Tại: VPK LLCT Chủ tịch Hội đồng thi đua Khoa
08:30 Họp xét thi đua Khoa Điện - Điện tử năm học 2017-2018. TP: Các Thành viên Hội đồng theo QĐ; mời: Thường trực Hội đồng thi đua trường, đại diện các đơn vị liên quan. Tại: P.301-A1 Chủ tịch Hội đồng thi đua Khoa
09:30 Mở thầu, gói thầu thi công cải tạo sửa chữa giảng đường A5 khu Cầu Giấy Trường Đại học Giao thông Vận tải. TP: BGH (PHT Việt), P.TBQT, P.TCKT, P.HCTH, Công đoàn Trường, Tư vấn đấu thầu và các nhà thầu tham gia. Tại: P.501-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Tập thể lãnh đạo Trường họp nhận xét, đánh giá kết quả công tác của các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 20013-2018. TP: Tập thể lãnh đạo Trường. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(15-06)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Đình Chung. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Đề tài:Nghiên cứu góp phần hoàn thiện phương pháp thiết kế mặt đường mềm sân bay ở Việt Nam. TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng đánh giá luận án, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 Phòng Đào tạo Sau đại học
Chiều
Thứ 7
(16-06)
Sáng08:30 Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Mã số: 7.52.01.14). TP: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định, BCN Khoa Cơ khí, P. ĐTĐH, BM Kỹ thuật máy và các đồng chí theo giấy mời. Tại: P.401-A1 Chủ tịch Hội đồng thẩm định
Chiều
Chủ nhật
(17-06)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Phòng KHCN kính mời các Thầy cô trong Hội đồng biên tập và Ban biên tập Tạp chí KHGTVT đến nhận kinh phí và tạp chí số 59,60 tại Phòng 306 - A1 từ ngày 07/6 đến 15/6/2018 (gặp A.Linh)

2. Để đáp ứng thời hạn chốt giờ của NCKH của GV vào ngày 15/6/2018, Phòng KHCN đề nghị các Bộ môn kiểm tra giờ NCKH đã được thẩm tra lần 1 trên VPĐT và chỉnh sửa, bổ sung các minh chứng theo yêu cầu trong Thông báo số 364/TB-ĐHGTVT trước ngày 13/6/2018. Hướng dẫn xem thống kê giờ NCKH quy đổi trên phần mềm "Giờ nghiên cứu KHCN" đã được đăng trên Trang chủ của VPĐT từ ngày 02/6/2018


Lịch công tác tuần từ ngày 11-06-2018 đến ngày 17-06-2018
(Được cập nhật lúc 2018-06-11 09:27:57)

Thứ 2 (11-06)

14:30Họp xét thi đua Khoa Kỹ thuật xây dựng năm học 2017-2018 - TP: Hội động chấm thi đua khen thưởng của Khoa Kỹ thuật xây dựng, mời P.KHCN, P.CTCT&SV dự - Tại: VPK - P.303 -A9 - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng thi đua Khoa
15:00Lễ khai giảng các lớp cao học Khóa 26.1 - TP: BGH (PHT Chương), Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng TC-KT, Phòng KT&ĐBCLĐT, Phòng Bảo vệ, Ban QLGĐ, Lãnh đạo các Khoa và bộ môn Quản lý học viên cao học - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Phòng Đào tạo Sau đại học

Thứ 3 (12-06)

Thứ 4 (13-06)

08:30Ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty Samsung Vina Electronics về việc tài trợ học bổng và quỹ nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành Kỹ thuật nhiệt, Khoa Cơ khí - TP: Khoa Cơ khí, P. ĐN, giảng viên BM Kỹ thuật nhiệt và các sinh viên của ngành - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa Cơ khí
08:30Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 5/2018 - TP: BGH (HT, các PHT), Phòng TCCB, Phòng TC-KT, Công đoàn, Ban Thanh tra, Thanh tra nhân dân - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
14:00Họp xét thi đua Khoa Cơ khí năm học 2017-2018 - TP: Các thành viên Hội đồng theo QĐ, ĐB mời Thường trực Hội đồng thi đua Trường, đại diện các đơn vị liên quan - Tại: VPK Khoa Cơ khí - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng thi đua Khoa

Thứ 5 (14-06)

08:30Họp xét thi đua Khoa Lý luận chính trị năm học 2017-2018 - TP: Các Thành viên Hội đồng theo QĐ; ĐB mời: Thường trực Hội đồng thi đua trường, đại diện các đơn vị liên quan - Tại: VPK LLCT - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng thi đua Khoa
08:30Họp xét thi đua Khoa Điện - Điện tử năm học 2017-2018 - TP: Các Thành viên Hội đồng theo QĐ; mời: Thường trực Hội đồng thi đua trường, đại diện các đơn vị liên quan - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng thi đua Khoa
09:30Mở thầu, gói thầu thi công cải tạo sửa chữa giảng đường A5 khu Cầu Giấy Trường Đại học Giao thông Vận tải - TP: BGH (PHT Việt), P.TBQT, P.TCKT, P.HCTH, Công đoàn Trường, Tư vấn đấu thầu và các nhà thầu tham gia - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Tập thể lãnh đạo Trường họp nhận xét, đánh giá kết quả công tác của các Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 20013-2018 - TP: Tập thể lãnh đạo Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (15-06)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Đình Chung. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Đề tài:Nghiên cứu góp phần hoàn thiện phương pháp thiết kế mặt đường mềm sân bay ở Việt Nam - TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng đánh giá luận án, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo Sau đại học

Thứ 7 (16-06)

08:30Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Mã số: 7.52.01.14) - TP: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định, BCN Khoa Cơ khí, P. ĐTĐH, BM Kỹ thuật máy và các đồng chí theo giấy mời - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng thẩm định

Chủ nhật (17-06)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS