Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-07-08 11:01:01)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(8-07)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(9-07)
Sáng
Chiều
Thứ 4
(10-07)
Sáng
Chiều
Thứ 5
(11-07)
Sáng08:30 Họp Đảng uỷ Trường. TP: Các Đảng uỷ viên. Tại: P.401-A1 Bí thư Đảng uỷ
Chiều
Thứ 6
(12-07)
Sáng07:30 Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên chính (hạng II) năm 2019. TP: BGH (Hiệu Trưởng), Đại diện Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG), Học viên lớp bồi dưỡng giảng viên chính năm 2019. Tại: P.501-A1 Phòng TCCB
08:30 Trung tâm Dịch vụ báo cáo BGH về mở dịch vụ. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.TBQT, P.TCKT. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
09:00 Tiếp và làm việc với Hiệu Trường Trường Quản trị Normandie (CH Pháp). TP: BGH (Hiệu trưởng), Khoa ĐTQT. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
09:30 Báo cáo BGH về dự án hợp tác với KNUT và các nhà đầu tư Hàn Quốc. TP: BGH (Hiệu trưởng), P.HTQT&NCPT, Nhóm triển khai dự án. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 7
(13-07)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(14-07)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 08-07-2019 đến ngày 14-07-2019
(Được cập nhật lúc 2019-07-08 11:01:01)

Thứ 2 (8-07)

Thứ 3 (9-07)

Thứ 4 (10-07)

Thứ 5 (11-07)

08:30Họp Đảng uỷ Trường - TP: Các Đảng uỷ viên - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng uỷ

Thứ 6 (12-07)

07:30Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên chính (hạng II) năm 2019 - TP: BGH (Hiệu Trưởng), Đại diện Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG), Học viên lớp bồi dưỡng giảng viên chính năm 2019 - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Phòng TCCB
08:30Trung tâm Dịch vụ báo cáo BGH về mở dịch vụ - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.TBQT, P.TCKT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:00Tiếp và làm việc với Hiệu Trường Trường Quản trị Normandie (CH Pháp) - TP: BGH (Hiệu trưởng), Khoa ĐTQT - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:30Báo cáo BGH về dự án hợp tác với KNUT và các nhà đầu tư Hàn Quốc - TP: BGH (Hiệu trưởng), P.HTQT&NCPT, Nhóm triển khai dự án - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 7 (13-07)

Chủ nhật (14-07)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS