Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-10-09 09:20:43)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(7-10)
Sáng
Chiều14:00 Trung tâm Đào tạo trực tuyến báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch thực hiện công việc được giao. TP: BGH (HT, các PHT), TT Đào tạo trực tuyến. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 3
(8-10)
Sáng09:00 Nhà trường làm việc với phòng ĐTĐH và bộ môn Anh Văn về tổ chức đào tạo tiếng Anh tăng cường. TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng Đào tạo đại học, Lãnh đạo Bộ môn Anh Văn. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp trù bị cho Hội nghị quốc tế ATC 2019. TP: BTC Hội nghị theo QĐ số 477/QĐ-ĐHGTVT và Hội vô tuyến điện tử Việt Nam (REV). Tại: P.301-A1 PHT Việt
Thứ 4
(9-10)
Sáng
Chiều14:00 Họp Ban rà soát cập nhật một số quy định về KHCN. TP: Theo QĐ 1836/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/9/2019. Tại: P.301-A1 PHT Việt
14:00 Báo cáo Ban Giám hiệu về dự thảo Quy chế tính thu nhập tăng thêm theo phương pháp 3P. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, Tổ soạn thảo. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(10-10)
Sáng08:30 Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH GTVT. TP: Theo QĐ. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều14:30 Thống nhất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch HĐT, Phòng PTDA, Phòng TCKT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(11-10)
Sáng
Chiều
Thứ 7
(12-10)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(13-10)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 07-10-2019 đến ngày 13-10-2019
(Được cập nhật lúc 2019-10-09 09:20:43)

Thứ 2 (7-10)

14:00Trung tâm Đào tạo trực tuyến báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch thực hiện công việc được giao - TP: BGH (HT, các PHT), TT Đào tạo trực tuyến - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (8-10)

09:00Nhà trường làm việc với phòng ĐTĐH và bộ môn Anh Văn về tổ chức đào tạo tiếng Anh tăng cường - TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng Đào tạo đại học, Lãnh đạo Bộ môn Anh Văn - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp trù bị cho Hội nghị quốc tế ATC 2019 - TP: BTC Hội nghị theo QĐ số 477/QĐ-ĐHGTVT và Hội vô tuyến điện tử Việt Nam (REV) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 4 (9-10)

14:00Họp Ban rà soát cập nhật một số quy định về KHCN - TP: Theo QĐ 1836/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Báo cáo Ban Giám hiệu về dự thảo Quy chế tính thu nhập tăng thêm theo phương pháp 3P - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, Tổ soạn thảo - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (10-10)

08:30Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH GTVT - TP: Theo QĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:30Thống nhất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo - TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch HĐT, Phòng PTDA, Phòng TCKT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (11-10)

Thứ 7 (12-10)

Chủ nhật (13-10)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS