Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-02-07 16:46:54)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(10-02)
Sáng09:30 Trung tâm Đào tạo Trực tuyến UTC báo cáo BGH về kế hoạch triển khai e-learning. TP: BGH (HT, PHT Chương), TT ĐTTT UTC, TT ƯDCNTT, P.ĐTĐH. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Đại hội chi bộ Trung tâm Đào tạo thực hành nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Lã Văn Chăm- ĐUV trường, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.301-A1 BTCB
14:00 Đại hội chi bộ Ký túc xá nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Lê Hoài Đức - TVĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.401-A1 BTCB
14:00 Họp Ban thư ký CDIO. TP: Ban Thư ký CDIO; Mời Ô.Hà (P.ĐTĐH) dự. Tại: P1 Nhà T1 Trưởng ban
Thứ 3
(11-02)
Sáng08:30 Đại hội chi bộ Trung tâm KHCN GTVT nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Duy Việt - BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.401-A1 BTCB
09:00 Họp Tổ xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 30. TP: Đ/c Lê Hoài Đức, Đ/c Nguyễn Văn Hải, Đ/c Mai Nam Phong, Đ/c Nguyễn Đình Tứ, Đ/c Nguyễn Văn Khởi. Tại: P.301-A1 Đ/c Lê Hoài Đức
Chiều14:00 Đại hội chi bộ Quản lý xây dựng nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Hồng Thái - ĐUV trường, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.501-A1 BTCB
14:00 Đại hội chi bộ Môi trường và An toàn giao thông nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Văn Long - ĐUV trường, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.401-A1 BTCB
14:00 Họp thống nhất quản lý việc trông giữ xe trong Nhà trường. TP: BGH (HT,PHT Việt), CĐ, Đoàn TN, Hội SV, P.Bảo vệ, P.TBQT, P.CTCt&SVP.TCKT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(12-02)
Sáng08:30 Đại hội chi bộ Công tác chính trị nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Lê Hoài Đức - Ủy viên BTV, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.301-A1 BTCB
08:30 Đại hội chi bộ Thiết bị quản trị nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Duy Việt - BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.401-A1 BTCB
08:30 Họp kiểm tra kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, Khoa ĐTQT, các Khoa QLSV, Ban thư ký CDIO. Tại: P.501-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Đại hội chi bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh - ĐUV trường, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.301-A1 BTCB
14:00 Đại hội chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Thanh Chương - Ủy viên BTV, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.401-A1 BTCB
Thứ 5
(13-02)
Sáng08:30 Đại hội chi bộ Tài chính - Kế toán nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Ngọc Long - Phó BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.301-A1 BTCB
08:30 Đại hội chi bộ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Duy Việt - BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.401-A1 BTCB
08:30 Họp về triển khai NDD99/2019/NĐCP, Thông tư 27/2019/TTBGDĐT. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐTQT, các Khoa QLSV, P.HCTH, P.TTPC. Tại: P.501-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Đại hội chi bộ Phát triển dự án nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Lê Hải Hà- TVĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.301-A1 BTCB
14:00 Đại hội chi bộ Hành chính tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Ngọc Long - Phó BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.401-A1 BTCB
14:00 Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.BV; Khoa CT; ĐTN, HSV. Tại: P.501-A1 PHT Chương
Thứ 6
(14-02)
Sáng08:30 Đại hội chi bộ Quản lý giảng đường nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Thanh Chương - Ủy viên BTV, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.301-A1 BTCB
08:30 Đại hội chi bộ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Phạm Thanh Hà - ĐUV trường, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.501-A1 BTCB
08:30 Họp Ban soạn thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông vận tải. TP: Ban sọa thảo theo QĐ. Tại: P.401-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Đại hội chi bộ Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Ngọc Long - Phó BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.301-A1 BTCB
14:00 Đại hội chi bộ Khoa học công nghệ nhiệm kỳ 2020-2022. TP: Đ/c Nguyễn Duy Việt, toàn thể đảng viên của chi bộ. Tại: P.401-A1 BTCB
14:00 Họp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K56 (CTTT), K57,K58,K59 học kỳ I năm học 2019-2020. TP: BGH (PHT Chương), Hội đồng đánh giá RLSV cấp Trường. Tại: P.501-A1 PHT Chương
Thứ 7
(15-02)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(16-02)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 10-02-2020 đến ngày 16-02-2020
(Được cập nhật lúc 2020-02-07 16:46:54)

Thứ 2 (10-02)

09:30Trung tâm Đào tạo Trực tuyến UTC báo cáo BGH về kế hoạch triển khai e-learning - TP: BGH (HT, PHT Chương), TT ĐTTT UTC, TT ƯDCNTT, P.ĐTĐH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Đại hội chi bộ Trung tâm Đào tạo thực hành nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Lã Văn Chăm- ĐUV trường, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTCB
14:00Đại hội chi bộ Ký túc xá nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Lê Hoài Đức - TVĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BTCB
14:00Họp Ban thư ký CDIO - TP: Ban Thư ký CDIO; Mời Ô.Hà (P.ĐTĐH) dự - Tại: P1 Nhà T1 - Chủ trì :Trưởng ban

Thứ 3 (11-02)

08:30Đại hội chi bộ Trung tâm KHCN GTVT nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Duy Việt - BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BTCB
09:00Họp Tổ xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 30 - TP: Đ/c Lê Hoài Đức, Đ/c Nguyễn Văn Hải, Đ/c Mai Nam Phong, Đ/c Nguyễn Đình Tứ, Đ/c Nguyễn Văn Khởi - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Đ/c Lê Hoài Đức
14:00Đại hội chi bộ Quản lý xây dựng nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Hồng Thái - ĐUV trường, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :BTCB
14:00Đại hội chi bộ Môi trường và An toàn giao thông nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Văn Long - ĐUV trường, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BTCB
14:00Họp thống nhất quản lý việc trông giữ xe trong Nhà trường - TP: BGH (HT,PHT Việt), CĐ, Đoàn TN, Hội SV, P.Bảo vệ, P.TBQT, P.CTCt&SVP.TCKT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (12-02)

08:30Đại hội chi bộ Công tác chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Lê Hoài Đức - Ủy viên BTV, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTCB
08:30Đại hội chi bộ Thiết bị quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Duy Việt - BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BTCB
08:30Họp kiểm tra kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, Khoa ĐTQT, các Khoa QLSV, Ban thư ký CDIO - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Đại hội chi bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh - ĐUV trường, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTCB
14:00Đại hội chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Thanh Chương - Ủy viên BTV, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BTCB

Thứ 5 (13-02)

08:30Đại hội chi bộ Tài chính - Kế toán nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Ngọc Long - Phó BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTCB
08:30Đại hội chi bộ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Duy Việt - BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BTCB
08:30Họp về triển khai NDD99/2019/NĐCP, Thông tư 27/2019/TTBGDĐT - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐTQT, các Khoa QLSV, P.HCTH, P.TTPC - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Đại hội chi bộ Phát triển dự án nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Lê Hải Hà- TVĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTCB
14:00Đại hội chi bộ Hành chính tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Ngọc Long - Phó BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BTCB
14:00Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.BV; Khoa CT; ĐTN, HSV - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 6 (14-02)

08:30Đại hội chi bộ Quản lý giảng đường nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Thanh Chương - Ủy viên BTV, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTCB
08:30Đại hội chi bộ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Phạm Thanh Hà - ĐUV trường, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :BTCB
08:30Họp Ban soạn thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông vận tải - TP: Ban sọa thảo theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Đại hội chi bộ Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Ngọc Long - Phó BTĐU, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTCB
14:00Đại hội chi bộ Khoa học công nghệ nhiệm kỳ 2020-2022 - TP: Đ/c Nguyễn Duy Việt, toàn thể đảng viên của chi bộ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BTCB
14:00Họp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K56 (CTTT), K57,K58,K59 học kỳ I năm học 2019-2020 - TP: BGH (PHT Chương), Hội đồng đánh giá RLSV cấp Trường - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 7 (15-02)

Chủ nhật (16-02)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS