Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2020-05-29 16:27:06)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(1-06)
Sáng
Chiều14:00 Họp Ban Giám hiệu. TP: Hiệu trưởng và các Phó HT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
15:30 Họp Thường vụ Đảng ủy Trường. TP: Ủy viên BTV Đảng ủy. Tại: P.301-A1 BTĐU
Thứ 3
(2-06)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ công tác tháng 6/2020. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 30. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Trưởng ban
Thứ 4
(3-06)
Sáng08:30 Họp Đảng ủy trường. TP: các Đảng ủy viên trường. Tại: P.301-A1 BTĐU
Chiều14:00 Các đơn vị quản lý đào tạo báo cáo kế hoạch năm học 2020-2021. TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐTQT, Phân hiệu. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(4-06)
Sáng08:30 Họp Ban soạn thảo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Đại học Giao thông vận tải. TP: Các thành viên ban soạn thảo theo QĐ số 554/QĐ-ĐHGTVT. Tại: P.301-A1 Trưởng ban
Chiều14:00 Họp về phương án xử lý dự án cải tạo 12 phòng ở tại KTX Láng. TP: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, Ban QLKTX, P.TCKT, Tổ thẩm định. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(5-06)
Sáng08:30 Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 30. TP: Ban TV, Tiểu ban văn kiện. Tại: P.301-A1 BTĐU
09:00 Seminar Luận án Tiến sĩ. NCS. Đỗ Thị Huyền, đề tài" Nghiên cứu Kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông".. TP: Toàn thể GV bộ môn và khách mời quan tâm tham dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Bộ môn Kinh tế xây dựng
Chiều
Thứ 7
(6-06)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(7-06)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 01-06-2020 đến ngày 07-06-2020
(Được cập nhật lúc 2020-05-29 16:27:06)

Thứ 2 (1-06)

14:00Họp Ban Giám hiệu - TP: Hiệu trưởng và các Phó HT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:30Họp Thường vụ Đảng ủy Trường - TP: Ủy viên BTV Đảng ủy - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU

Thứ 3 (2-06)

08:30Hội nghị cán bộ công tác tháng 6/2020 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 30 - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng ban

Thứ 4 (3-06)

08:30Họp Đảng ủy trường - TP: các Đảng ủy viên trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
14:00Các đơn vị quản lý đào tạo báo cáo kế hoạch năm học 2020-2021 - TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐTQT, Phân hiệu - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (4-06)

08:30Họp Ban soạn thảo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Đại học Giao thông vận tải - TP: Các thành viên ban soạn thảo theo QĐ số 554/QĐ-ĐHGTVT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trưởng ban
14:00Họp về phương án xử lý dự án cải tạo 12 phòng ở tại KTX Láng - TP: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, Ban QLKTX, P.TCKT, Tổ thẩm định - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (5-06)

08:30Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 30 - TP: Ban TV, Tiểu ban văn kiện - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BTĐU
09:00Seminar Luận án Tiến sĩ. NCS. Đỗ Thị Huyền, đề tài" Nghiên cứu Kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông". - TP: Toàn thể GV bộ môn và khách mời quan tâm tham dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Bộ môn Kinh tế xây dựng

Thứ 7 (6-06)

Chủ nhật (7-06)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS