Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(11/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 2 ngày 11/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp ban Giám hiệu TP: Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng Tại: P.301 - A1
Hiệu trưởng
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
Thứ 2 ngày 11/10
Chủ trì: Bí thư ĐU
Họp Thường vụ Đảng uỷ trường TP: Các thành viên BTVĐU Tại: P.301 - A1
Bí thư ĐU
Thứ 3
(12/10)
Sáng
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
Thứ 3 ngày 12/10
Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ
Họp Đảng uỷ Trường TP: Các Đảng uỷ viên Tại: P.401 - A1
Bí thư Đảng uỷ
Chiều
 
 
 
Thứ 4
(13/10)
Sáng
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
Thứ 4 ngày 13/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Hội nghị cán bộ công tác tháng 10/2021 – Trực tuyến TP: - Thành phần dự trực tiếp tại phòng 601 A1: Ban Giám hiệu, CTHĐT, P. HCTH, P. TCCB, P. TCKT, P. TBQT, P.ĐTĐH, P. KHCN, P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCLĐT. - Lãnh đạo các đơn vị còn lại thuộc Trường theo quy định: Trực tuyến tại đơn vị. (Trung tâm Ứng dụng CNTT tạo phòng họp trực tuyến) Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
Chiều
 
 
 
Thứ 5
(14/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 14/10
Chủ trì: Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long
Họp về Công tác tổ chức tổng kết năm học 2020 – 2021 và đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên. TP: Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Duy Việt, Phòng CTCTSV, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Bảo vệ, Ban Quản lý ký túc xá, Ban Quản lý giảng đường, Phòng Thanh Tra - Pháp chế, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Khoa học công nghệ, Khoa Đào tạo quốc tế, Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa môi trường và an toàn giao thông, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Công trình, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Cơ khí, Khoa Vận tải - Kinh tế, Khoa Quản lý xây dựng, Trung tâm Ứng dụng CNTT, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Đoàn Thanh niên Tại: Phòng 601 - A1
Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long
Thứ 6
(15/10)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 6 ngày 15/10
Chủ trì: Khoa Điện - Điện tử
Tọa đàm Nâng cao hiệu quả hoạt động Dạy học và Thi online TP: Toàn thể giảng viên Khoa Điện-Điện tử, BM Điện-Điện tử phân hiệu TPHCM, đại diện CLB Khoa Điện-Điện tử. Khách mời: Phòng Đào tạo đại học, phòng KT&ĐBCLĐT, Trung tâm Đào tạo trực tuyến, Phòng KT&ĐBCL phân hiệu TPHCM Tại: P.401 A1 và Online
Khoa Điện - Điện tử
Chiều
14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
Thứ 6 ngày 15/10
Chủ trì: Chủ tịch hội đồng theo quyết định
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ GD&ĐT: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng trung tâm dữ liệu lớn cho hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh của các đô thị lớn ở Việt Nam, MS:CT2019.05.05. CNĐT:TS. Phan Xuân Vũ. TP: Nhóm thực hiện đề tài và các nhà khoa học, CB, GV quan tâm Tại: P.401 - A1
Chủ tịch hội đồng theo quyết định
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Thứ 6 ngày 15/10
Chủ trì: Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 – Trực tiếp và trực tuyến (Livestream kết hợp với ứng dụng MSTeams) TP: Đại biểu khách mời; Đảng ủy; BGH; HĐT; CĐ, ĐTN; HSV; lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường; toàn thể cán bộ, giảng viên; học viên, sinh viên các hệ, bậc trong toàn Trường (Đại biểu khách mời, Tập thể lãnh đạo Trường, Ban Tổ chức tham dự trực tiếp tại Hội trường lớn. Các đại biểu tham dự theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng MS Teams) Tại: Tại Hội trường lớn và trực tuyến trên ứng dụng MS Teams
Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long
Thứ 7
(16/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(17/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<