Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(18/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:30 - 16:30
14:30 - 16:30
Thứ 2 ngày 18/10
Chủ trì: Khoa Khoa học Cơ bản
Tổng kết công tác sinh viên Khoa KHCB năm học 2020 – 2021. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Liên chi Đoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCLĐT; P.TCKT. Tại: Trực tuyến trên Ms Teams
Khoa Khoa học Cơ bản
14:30 - 16:30
14:30 - 16:30
Thứ 2 ngày 18/10
Chủ trì: Khoa Kỹ thuật xây dựng
Tổng kết công tác sinh viên Khoa KTXD năm học 2020 – 2021. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Liên chi Đoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCLĐT; P.TCKT. Tại: Trực tuyến trên Ms Teams
Khoa Kỹ thuật xây dựng
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 18/10
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương
Kiểm tra chuẩn bị lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp TP: Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTCTSV, Trung tâm Ứng dụng CNTT Tại: P.301 - A1
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương
Thứ 3
(19/10)
Sáng
08:30 - 10:30
08:30 - 10:30
Thứ 3 ngày 19/10
Chủ trì: Khoa Công trình
Tổng kết công tác sinh viên Khoa Công trình năm học 2020 – 2021. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Liên chi Đoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCLĐT; P.TCKT. Tại: Trực tuyến trên Ms Teams
Khoa Công trình
Chiều
14:30 - 16:30
14:30 - 16:30
Thứ 3 ngày 19/10
Chủ trì: Khoa Điện - Điện tử
Tổng kết công tác sinh viên Khoa Điện Điện tử năm học 2020 – 2021. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Liên chi Đoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCLĐT; P.TCKT. Tại: Trực tuyến trên Ms Teams
Khoa Điện - Điện tử
Thứ 4
(20/10)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 20/10
Chủ trì: PHT Chương
Họp bàn về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I và phương án tổ chức đào tạo học kỳ II năm học 2021-2022 cho khóa 61 trở về trước. TP: BGH (PHT Chương), ĐTĐH, KT&ĐBCLĐT, Trung tâm ƯDCNTT, Trung tâm ĐTTT, Trưởng các khoa Tại: P.601 - A1
PHT Chương
08:30 - 10:30
08:30 - 10:30
Thứ 4 ngày 20/10
Chủ trì: Khoa Vận tải - Kinh tế
Tổng kết công tác sinh viên Khoa Vận tải Kinh tế năm học 2020 – 2021. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Liên chi Đoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCLĐT; P.TCKT. Tại: Trực tuyến trên Ms Teams
Khoa Vận tải - Kinh tế
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Thứ 4 ngày 20/10
Chủ trì: BCH Công đoàn Trường
Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 và tổng kết trao giải cuộc thi "Nữ công UTC-sống vui mùa dịch" TP: Uỷ viên BCH Công đoàn Trường, CT công đoàn BP, tổ trưởng CĐ trực thuộc; mời Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Công đoàn GDVN, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể nữ CB-NLĐ Trường tham dự Tại: Hội trường lớn kết hợp trực tuyến trên Ms Teams
BCH Công đoàn Trường
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 20/10
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương
Họp ban soạn thảo quy chế tài chính TP: Theo quyết định Tại: P.301 - A1
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương
14:30 - 16:30
14:30 - 16:30
Thứ 4 ngày 20/10
Chủ trì: Khoa Quản lý xây dựng
Tổng kết công tác sinh viên Khoa Quản lý XD năm học 2020 – 2021. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Liên chi Đoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCLĐT; P.TCKT. Tại: Trực tuyến trên Ms Teams
Khoa Quản lý xây dựng
Thứ 5
(21/10)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 21/10
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Duy Việt
Họp Ban soạn thảo Quy định về nhóm nghiên cứu TP: Theo quyết định Tại: P.301 - A1
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Duy Việt
08:30 - 10:30
08:30 - 10:30
Thứ 5 ngày 21/10
Chủ trì: Khoa Cơ khí
Tổng kết công tác sinh viên Khoa Cơ Khí năm học 2020 – 2021. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Liên chi Đoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCLĐT; P.TCKT. Tại: Trực tuyến trên Ms Teams
Khoa Cơ khí
Chiều
14:30 - 16:30
14:30 - 16:30
Thứ 5 ngày 21/10
Chủ trì: Khoa Công nghệ thông tin
Tổng kết công tác sinh viên khoa CNTT tin năm học 2020 – 2021. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Liên chi Đoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCLĐT; P.TCKT. Tại: Trực tuyến trên Ms Teams
Khoa Công nghệ thông tin
Thứ 6
(22/10)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 6 ngày 22/10
Chủ trì: Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long
Họp hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng toà nhà trung tâm điều hành và làm việc của cán bộ, giảng viên Trường đại học GTVT TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐT, P.PTDA, P.TCKT, P.TBQT, TT ƯDCNTT, các đơn vị tư vấn Tại: P.401 - A1
Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long
08:30 - 10:30
08:30 - 10:30
Thứ 6 ngày 22/10
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Tổng kết công tác sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế năm học 2020 – 2021 TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Liên chi Đoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCLĐT; P.TCKT. Tại: Trực tuyến trên Ms Teams
Khoa Đào tạo quốc tế
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 6 ngày 22/10
Chủ trì: Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy Khóa 58 (tốt nghiệp năm học 2020-2021) TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐT, Lãnh đạo các khoa, Bộ môn có sinh viên TN, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV và các SV Khóa 58 tốt nghiệp năm học 2020-2021 Tại: Tại Hội trường lớn, kết hợp online (thành phần dự có thông báo cụ thể)
Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 22/10
Chủ trì: Phòng Đào tạo Sau đại học
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lê Trọng Tùng. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Quản lý xây dựng, Khoa Vận tải - Kinh tế, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P.101 - A5
Phòng Đào tạo Sau đại học
14:30 - 16:30
14:30 - 16:30
Thứ 6 ngày 22/10
Chủ trì: Khoa môi trường và an toàn giao thông
Tổng kết công tác sinh viên Khoa MT&ATGT năm học 2020 – 2021. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, Liên chi Đoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCLĐT; P.TCKT. Tại: Trực tuyến trên Ms Teams
Khoa môi trường và an toàn giao thông
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 22/10
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng
Thảo luận Chuyên đề 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường về " Phát triển KHCN và hợp tác quốc tế giai đoạn 2020-2025". Theo hình thức Trực tuyến.

Họp theo hình thức Trực tuyến.

TP: Nhóm soạn thảo Chuyên đề 4 Tại: P.401 - A1
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng
Thứ 7
(23/10)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 7 ngày 23/10
Chủ trì: Bộ môn Vận tải và Kinh tế đường sắt
Seminar luận án Tiến sĩ ngành Tổ chức và QLVT của NCS Nguyễn Sơn Tùng TP: Bộ môn Vận tải và Kinh tế đường sắt, các khách mời theo giấy mời. Tại: P.601 - A1
Bộ môn Vận tải và Kinh tế đường sắt
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(24/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<