Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(25/10)
Sáng
08:30 - 10:00
08:30 - 10:00
Thứ 2 ngày 25/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức Trường lần thứ 49 TP: Ban Giám hiệu, CT&Phó CT Công đoàn trường, Ô.Đức (TCCB), Ô.Hải (CTCT&SV), Ô.Tứ (HCTH) Tại: P.301A1
Hiệu trưởng
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
Thứ 2 ngày 25/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Chọn, cử nhà giáo tiêu biểu tham dự "Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2021" TP: Tập thể lãnh đạo trường, Thường trực Hội đồng thi đua Trường Tại: P.301 - A1
Hiệu trưởng
Chiều
14:30 - 16:30
14:30 - 16:30
Thứ 2 ngày 25/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Hội nghị tổng kết công tác sinh viên năm học 2020-2021 và đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh vên TP: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các Khoa; Lãnh đạo các đơn vị chức năng; Đoàn TN; CVHT; Đại diện SV các lớp (Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư Chi đoàn). Tại: Trực tuyến + Hội trường lớn
Hiệu trưởng
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 25/10
Chủ trì: PHT Hùng
Thảo luận Chuyên đề 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường về "Phát triển KHCN và hợp tác quốc tế gia đoạn 2020-2025" - Hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp TP: Nhóm soạn thảo chuyên đề 4 Tại: P.401 - A1
PHT Hùng
Thứ 3
(26/10)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 3 ngày 26/10
Chủ trì: PHT Việt
Họp Hội đồng sáng kiến Trường TP: Hội đồng sáng kiến Trường theo QĐ Tại: P.301 - A1
PHT Việt
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 3 ngày 26/10
Chủ trì: Trưởng Ban soạn thảo
Họp ban soạn thảo “Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ viên chức Trường ” TP: Thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định Tại: P.401 - A1
Trưởng Ban soạn thảo
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 26/10
Chủ trì: Khoa Công trình
Tọa đàm: Trao đổi, đánh giá hoạt động giảng dạy và thi theo hình thức trực tuyến TP: Ban chủ nhiệm Khoa Công trình, Đại diện giảng viên các Bộ môn trong Khoa Công trình (Theo danh sách bộ môn cử). Khách mời: Phòng Đào tạo đại học, phòng KT&ĐBCLĐT, Trung tâm Đào tạo trực tuyến. Tại: P.601 - A1
Khoa Công trình
Thứ 4
(27/10)
Sáng
09:30 - 12:00
09:30 - 12:00
Thứ 4 ngày 27/10
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp Hội đồng GS ngành GTVT - Phiên thứ 1 TP: Thành viên Hội đồng GS ngành GTVT Tại: P.401 - A1
Chủ tịch Hội đồng
Chiều
 
 
 
Thứ 5
(28/10)
Sáng
08:30 - 09:59
08:30 - 09:59
Thứ 5 ngày 28/10
Chủ trì: Hiệu trưởng
Hội nghị cán bộ đánh giá, xếp loại viên chức quản lý năm học 2020-2021 (Chủ tịch HĐT, BGH) TP: Tập thể lãnh đạo trường, Đảng ủy viên trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư ĐTN Trường và Phân hiệu, Giám đốc và Phó Giám đốc phân hiệu, Trưởng các khoa, phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm thuộc Trường, TBM GDTC. Trung tâm Ứng dụng CNTT chuẩn bị thiết bị họp trực tuyến với Phân hiệu. Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Thứ 5 ngày 28/10
Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ
Hội nghị Đảng ủy trường đánh giá, xếp loại viên chức quản lý năm học 2020-2021 (Chủ tịch HĐT, BGH) TP: Đảng ủy viên trường, mời PHT Việt. Tại: P.601 - A1
Bí thư Đảng uỷ
Chiều
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 28/10
Chủ trì: PHT Chương
Họp xét công nhận tốt nghiệp (đợt bổ sung) TP: BGH, P.ĐTĐH, P.TT-PC, P.CTCT&SV, Trưởng các khoa quản lý sinh viên Tại: P.401 - A1
PHT Chương
Thứ 6
(29/10)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 6 ngày 29/10
Chủ trì: PHT Việt
Họp xét duyệt đề tài cấp Trường đặt hàng (loại III) TP: PHT Việt, Phòng KHCN, Trưởng các đơn vị: P. HTQT&NCPT, P. ĐTĐH, BQL KTX, Khoa Cơ khí, Khoa VTKT, Khoa CNTT, Khoa ĐTQT, TCCB, CTCT&SV, KT&ĐBCLĐT, TCKT Tại: P.601 - A1
PHT Việt
Chiều
 
 
 
Thứ 7
(30/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(31/10)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng Hành chính tổng hợp theo quy định

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<