Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(01/11)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 3
(02/11)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 3 ngày 02/11
Chủ trì: Phòng Đào tạo Sau đại học
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Huỳnh Thị Yến Thảo. Đề tài: Nghiên cứu quản lý rủi ro theo lý thuyết hệ thống động trong dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tại Việt Nam. TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Quản lý xây dựng, Khoa Vận tải - Kinh tế, Bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P.101 - A5
Phòng Đào tạo Sau đại học
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 3 ngày 02/11
Chủ trì: PHT Chương
Họp cho ý kiến về dự thảo quy chế đào tạo đại học của trường ĐH GTVT TP: BGH, ĐTĐH, KT&ĐBCLĐT, TT ĐTTT, Trưởng các khoa Tại: P.401 - A1
PHT Chương
Chiều
 
 
 
Thứ 4
(03/11)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 4 ngày 03/11
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương
Họp về triển khai quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sỹ, tiến sĩ theo Thông tư 18/2021 và thông tư 23/2021 của Bộ GDĐT TP: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Phòng Thanh Tra - Pháp chế, Khoa Quản lý xây dựng, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa môi trường và an toàn giao thông, Khoa Công trình, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Cơ khí, Khoa Vận tải - Kinh tế, Phòng Đào tạo Sau đại học, Thành viên ban soạn thảo theo quyết định Tại: P.601 - A1
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương
Chiều
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 03/11
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương
Họp xét tuyển Chương trình liên kết Quốc tế ngành Quản trị kinh doanh - Khóa 02 (Đợt 2) TP: Theo QĐ số 1161/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/6/2021 và QĐ số 1229/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/6/2021 Tại: P.301 - A1
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương
Thứ 5
(04/11)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 6
(05/11)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 6 ngày 05/11
Chủ trì: PHT Chương
Họp trực tuyến hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện NQ-08 NQ/TW của Bộ CT TP: Trưởng phòng Nguyễn Đình Tứ, Trưởng phòng Nguyễn Văn Hải, Trưởng bộ môn Phạm Tiến Dũng Tại: P.401 - A1
PHT Chương
Chiều
 
 
 
Thứ 7
(06/11)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 7 ngày 06/11
Chủ trì: Công đoàn Trường
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai công tác năm học 2021-2022 ( trực tuyến và trực tiếp) TP: - Ủy viên BCH Công đoàn Trường - Ủy viên Ủy ban kiểm tra CĐ Trường - Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận. - Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Công đoàn trực thuộc - Tổ trưởng Công đoàn bộ môn Khách mời (Đại diện Lãnh đạo CĐGDVN, Đảng ủy- Ban Giám hiệu Trường ĐH GTVT). Tại: P.501 - A1
Công đoàn Trường
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
Thứ 7 ngày 06/11
Chủ trì: Ban Giám hiệu
Tập huấn nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (Trực tuyến) TP: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thư ký Hội đồng Trường. (Trung tâm UDCNTT cử cán bộ thiết lập hệ thống, kiểm tra kết nối, chất lượng âm thanh, hình ảnh trước và trong thời gian tổ chức hội nghị) Tại: P.401 - A1
Ban Giám hiệu
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Thứ 7 ngày 06/11
Chủ trì: Bộ môn VTĐBTP
Semina luận án tiến sĩ của NCS Bùi Duy Thọ với đề tài " Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam" TP: Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Vận tải - Kinh tế, Các giảng viên Bộ môn VTĐT&TP, mời các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm dự Tại: Họp trực tuyến
Bộ môn VTĐBTP
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(07/11)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<