Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(08/11)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 2 ngày 08/11
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy
Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội; các chương trình và chuyên đề công tác của Đảng ủy Khối ĐHCĐ Hà Nội và của Đảng ủy trường ĐHGTVT

- Thành phần dự trực tiếp tại Hội trường gồm: thành viên BCH đảng bộ trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch, Thư ký Hội đồng trường; Phó chủ tịch phụ trách, phó chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ các Khoa.

- Các đại biểu theo thành phần còn lại sẽ thực hiện tham gia trực tuyến qua hệ thống MSTeams. 

- Phòng CTCT&SV, TT ƯDCNTT gửi đường link đến các đơn vị, chi bộ trong trường.

- Các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ có thể tổ chức cho các thành viên của đơn vị mình theo nhóm, nhưng số lượng người có mặt trực tiếp đảm bảo  theo quy định về công tác phòng chống dịch covid-19.

TP: Các cán bộ quản lý các cấp, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Trường theo đường link: https://bit.ly/3CVPbpX Tại: Họp trực tiếp tại Hội trường lớn kết hợp trực tuyến qua hệ thống MsTeams
Bí thư Đảng ủy
Chiều
14:00 - 15:25
14:00 - 15:25
Thứ 2 ngày 08/11
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp Ban Giám hiệu TP: Các thành viên BGH Tại: P.301 - A1
Hiệu trưởng
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 08/11
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Lễ Khai giảng Chương trình liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh với Trường ĐH EM Normandie (C.H Pháp) năm học 2021-2022 TP: Đại sứ quán Pháp, Tổ chức AUF, Campus France, BGH (PHT Chương), Khoa Đào tạo Quốc tế, P.ĐTĐH; P. HTQT&NCPT, P. CTCT&SV, P. KT&ĐBCLĐT, Khoa Vận tải Kinh tế, Bộ môn Quản trị kinh doanh, Bộ môn Anh Văn, Bộ môn Nga Pháp, phụ huynh và sinh viên lớp UTC – EMN – K01 và K02 Tại: P.501 - A1
Khoa Đào tạo quốc tế
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
Thứ 2 ngày 08/11
Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ
Họp Thường vụ Đảng uỷ TP: Các thành viên BTV Tại: P.301 - A1
Bí thư Đảng uỷ
Thứ 3
(09/11)
Sáng
08:00 - 11:01
08:00 - 11:01
Thứ 3 ngày 09/11
Chủ trì: Phòng KT&ĐBCLĐT
Hội nghị viên chức, người lao động Phòng Khảo thí &ĐBCLĐT năm học 2020-2021 TP: Toàn thể viên chức, người lao động Phòng Khảo thí &ĐBCLĐT Tại: P.501 - A1
Phòng KT&ĐBCLĐT
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 3 ngày 09/11
Chủ trì: Trạm Y tế
Hội nghị viên chức, người lao động Trạm Y tế TP: Toàn thể viên chức, người lao động Trạm Y tế Tại: Phòng 101 Nhà N2 ( Trạm Y tế)
Trạm Y tế
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 3 ngày 09/11
Chủ trì: PHT Việt
Họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 TP: Đại diện lãnh đạo các Khoa, P.KHCN Tại: P.301 - A1
PHT Việt
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 3 ngày 09/11
Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ
Họp Đảng ủy trường TP: Các Đảng ủy viên Trường Tại: P.401 - A1
Bí thư Đảng uỷ
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 3 ngày 09/11
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Nghiệm thu đề tài cấp trường trọng điểm " Nghiên cứu thực nghiệm xác định hiệu quả tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt cho dầm bê tông cốt thép đã bị ăn mòn chịu tải trọng lắp ứng dụng trong công trình cầu". Mã số: T2019-KTXD-07TĐ. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Huy Cường TP: Thành viên HĐ (theo QĐ) và các nhà khoa học quan tâm Tại: P.403 - A8
Chủ tịch HĐ
Chiều
14:30 - 16:30
14:30 - 16:30
Thứ 3 ngày 09/11
Chủ trì: PHT. Việt
Họp xét duyệt đề tài cấp Trường đặt hàng (loại III) năm 2022 TP: PHT Việt, Phòng KHCN, Trưởng các đơn vị: P. HTQT&NCPT, P. ĐTĐH, TTUD CNTT, Bộ môn GDTC, Khoa Cơ khí, Khoa VTKT, Khoa CNTT, Khoa ĐTQT, P. TCCB, P. CTCT&SV, P. KT&ĐBCLĐT Tại: P.401 - A1
PHT. Việt
Thứ 4
(10/11)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 10/11
Chủ trì: Hiệu trưởng
Hội nghị cán bộ công tác tháng 11/2021 - Trực tuyến TP: Thành phần dự trực tiếp tại phòng 601 A1: Ban Giám hiệu, CTHĐT, CTCĐT, P. HCTH, P. TCCB, P. TCKT, P. TBQT, P.ĐTĐH, P. KHCN, P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCLĐT, TT ƯDCNTT, TT ĐTTT, P.TTr-PC, P.ĐTSĐH. - Lãnh đạo các đơn vị còn lại thuộc Trường theo quy định: Trực tuyến tại đơn vị. (Trung tâm Ứng dụng CNTT tạo phòng họp trực tuyến) Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 10/11
Chủ trì: TT ĐTTT
Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Đào tạo Trực tuyến TP: Toàn thể viên chức, người lao động TTĐTTT Tại: P.401 - A1
TT ĐTTT
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 10/11
Chủ trì: Xưởng in
Họp Hội nghị viên chức, người lao động Xưởng in TP: Xưởng in, Toàn thể viên chức, người lao động Xưởng in Tại: Xưởng in
Xưởng in
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 10/11
Chủ trì: Khoa Khoa học Cơ bản
Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Khoa học cơ bản (Online và Offline) TP: Khoa Khoa học Cơ bản, BGH (HT), CĐ, TCCB, TTND, CTCT&SV, HCTH, KHCN, ĐTĐH, KTĐBCLĐT, toàn thể viên chức Khoa Khoa học Cơ bản Tại: P.501 - A1
Khoa Khoa học Cơ bản
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 10/11
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Hội thảo Quốc tế về Kinh doanh trong Hội nhập quốc tế - Xu hướng và Thách thức TP: K.Đào tạo Quốc tế; giảng viên và sinh viên trong và ngoài trường, các tổ chức và doanh nghiệp quan tâm. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Khoa Đào tạo quốc tế
14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
Thứ 4 ngày 10/11
Chủ trì: Ban Giám hiệu
Họp Trưởng các Nhóm thực hiện báo cáo Tự đánh giá kiểm định chất lượng Trường TP: Trưởng các nhóm Tại: P.301 - A1
Ban Giám hiệu
Thứ 5
(11/11)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 5 ngày 11/11
Chủ trì: Khoa Lý luận Chính trị
Hội nghị viên chức, người lao động khoa Lý luận chính trị TP: PHT Chương, CĐ, TCCB, TTND, CTCT&SV, HCTH, KHCN, ĐTĐH, KTĐBCLĐT, toàn thể viên chức Khoa LLCT Tại: P.501 - A1
Khoa Lý luận Chính trị
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 5 ngày 11/11
Chủ trì: Khoa Công nghệ thông tin
Hội nghị viên chức, người lao động Khoa CNTT TP: BGH (HT), CĐ, TCCB, TTND, CTCT&SV, HCTH, KHCN, ĐTĐH, KTĐBCLĐT, toàn thể viên chức Khoa CNTT Tại: P.401 - A1
Khoa Công nghệ thông tin
Chiều
 
 
 
Thứ 6
(12/11)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 6 ngày 12/11
Chủ trì: PHT Việt
Họp xét duyệt danh mục đề tài cấp Trường năm 2022 TP: P.KHCN, Đại diện lãnh đạo các Khoa Tại: P.401 - A1
PHT Việt
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 6 ngày 12/11
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương
Họp về xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lý đô thị và công trình; Cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Các Ban chuẩn bị nội dung báo cáo

TP: Khoa Công trình, Khoa Quản lý xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Phòng Đào tạo đại học, Theo quyết định các Ban xây dựng Chương trình đào tạo. Tại: P.601 - A1
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Chương
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 12/11
Chủ trì: Chủ tịch hội đồng
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ GD&ĐT: Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thảı sinh hoạt làm vật lıệu xây dựng, MS:B2019-GHA-10. CNĐT:PGS.TS.Nguyễn Châu Lân TP: Theo quyết định, nhóm thực hiện đề tài và các nhà khoa học, CB, GV quan tâm Tại: P.101 - A5
Chủ tịch hội đồng
Thứ 7
(13/11)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 7 ngày 13/11
Chủ trì: P.ĐTSĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Huy Thụ. Đề tài: Xây dựng tiềm lực vận tải cho khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ven biển trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. TP: Ban giám hiệu (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải - Kinh tế, Bộ môn Vận tải đường bộ và Thành phố, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P.101 - A5
P.ĐTSĐH
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 7 ngày 13/11
Chủ trì: P.Bảo vệ
Hội nghị VC, người lao động phòng Bảo vệ TP: Toàn thể CB, VC của phòng Tại: Tại phòng thường trực của đơn vị
P.Bảo vệ
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 7 ngày 13/11
Chủ trì: BM Cơ khí ô tô
Chương trình chào Tân sinh viên K62 và trao học bổng khuyến học Cựu sinh viên Cơ khi Ô tô TP: Cơ khí ô tô Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
BM Cơ khí ô tô
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(14/11)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<