Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(15/11)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 2 ngày 15/11
Chủ trì: Hiệu trưởng
Lễ Mít tinh kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Trường (15/11/1945-15/11/2021) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 – Trực tiếp kết hợp trực tuyến TP: Đại biểu tham dự tại Hội trường lớn: Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Chủ tịch và Phó CT CĐ trường, Bí thư ĐTN, chủ tịch Hội CCB trường, Chủ tịch Hội SV trường, mời các cá nhân được tặng Huân chương lao động và Bằng khen Thủ tướng, nhà giáo ưu tú. Thành phần dự họp trực tuyến qua MS Teams: Toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Trường. (Link tham dự buổi lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Trường, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:https://bit.ly/3EZBWoO) Tại: Hội trường lớn
Hiệu trưởng
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 15/11
Chủ trì: Trung tâm TTTV
Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2021-2022 TP: Toàn thể cán bộ, viên chức người lao động TT TT-TV Tại: Phòng 502 A8
Trung tâm TTTV
Thứ 3
(16/11)
Sáng
08:30 - 10:00
08:30 - 10:00
Thứ 3 ngày 16/11
Chủ trì: Phòng PTDA
Hội nghị viên chức, người lao động phòng PTDA năm học 2021-2022 TP: Phòng phát triển dự án Tại: P.501 - A1
Phòng PTDA
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 3 ngày 16/11
Chủ trì: Phòng HTQT&NCPT
Hội nghị viên chức, người lao động Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển năm học 2021-2022 TP: TP: Toàn thể viên chức, người lao động Phòng HTQT&NCPT Tại: P.301 - A1
Phòng HTQT&NCPT
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 3 ngày 16/11
Chủ trì: Khoa Công trình
Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Công trình năm học 2021-2022 (Online và Offline)

 

TP: Ban Giám hiệu (PHT Chương), CTHĐT, Công đoàn trường, Ban TTND, TT ứng dụng CNTT và các Phòng: HCTH, TCCB, TC-KT, CTCT&SV, KHCN, ĐTĐH, KT&ĐBCLĐT, TBQT, toàn thể viên chức Khoa Công trình Tại: P.601 - A1
Khoa Công trình
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 3 ngày 16/11
Chủ trì: Phòng TCKT
Hội nghị viên chức, người lao động phòng TCKT năm học 2021-2022. TP: Phòng Tài chính - Kế toán Tại: P.401 - A1
Phòng TCKT
Chiều
 
 
 
Thứ 4
(17/11)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 4 ngày 17/11
Chủ trì: Khoa Công trình
Họp Hội đồng Khoa Khoa công trình: Về xây dựng chương trình đào tạo TP: Toàn thể thành viên Hội đồng Khoa theo Quyết định số 270/QĐ-ĐHGTVT Tại: P.601 - A1
Khoa Công trình
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 17/11
Chủ trì: Khoa VTKT
Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Vận tải – Kinh tế năm học 2021-2022. (Online và Offline) TP: BGH (HT),CTHĐT, CĐ, TCCB, TTND, CTCT&SV, HCTH, KHCN, ĐTĐH, KTĐBCLĐT, toàn thể viên chức Khoa VTKT Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Khoa VTKT
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 4 ngày 17/11
Chủ trì: Trung tâm ĐTTH
Hội nghị viên chức Trung tâm ĐTTH&CGCN GTVT năm học 2021-2022 TP: Toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Tại: Văn phòng Trung tâm tầng 2 nhà A7
Trung tâm ĐTTH
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 17/11
Chủ trì: Ban thường vụ công đoàn
Hội nghị Công đoàn mở rộng

 

Đề nghị Trung tâm UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật về đường truyền và kết nối

TP: Họp trực tiếp: BCH Công đoàn trường; UBKTCĐ; mời đ/c Đức- trưởng ban TC đảng ủy. Họp trực tuyến qua MS Teams: Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐ bộ phận; tổ trưởng CĐ trực thuộc Tại: P.401 - A1
Ban thường vụ công đoàn
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 17/11
Chủ trì: PHT Nguyễn Thanh Chương
Họp triển khai xây dựng chương trình đào tạo bậc sau Đại học (Thạc sỹ, Tiến sĩ) TP: Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Đào tạo đại học, Khoa Đào tạo quốc tế, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa môi trường và an toàn giao thông, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Công trình, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Cơ khí, Khoa Vận tải - Kinh tế, Khoa Quản lý xây dựng, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tại: P.601 - A1
PHT Nguyễn Thanh Chương
Thứ 5
(18/11)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 18/11
Chủ trì: Khoa Điện - Điện tử
Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Điện - Điện tử năm học 2021-2022 (Online và Offline) . TP: BGH (HT), CTHĐT, CĐ, TCCB, TTND, CTCT&SV, HCTH, KHCN, ĐTĐH, KTĐBCLĐT, toàn thể viên chức Khoa Điện- Điện tử Tại: P.501 - A1
Khoa Điện - Điện tử
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 5 ngày 18/11
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Họp hội nghị viên chức, người lao động Khoa Đào tạo quốc tế năm học 2021-2022. TP: BGH (PHT Chương), Công đoàn, P. TCCB, TT ƯDCNTT, P. CTCT&SV, P. HCTH, P. KHCN, P. ĐTĐH, P.KTĐBCLĐT, P. Thiết bị quản trị, toàn thể CB-VC Khoa Đào tạo quốc tế Tại: P.401 - A1
Khoa Đào tạo quốc tế
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 18/11
Chủ trì: Khoa KTXD
Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Kỹ thuật xây dựng năm học 2021-2022 (Online và Offline) . TP: BGH (HT), CTHĐT, CĐ, TCCB, TTND, CTCT&SV, HCTH, KHCN, ĐTĐH, KTĐBCLĐT, toàn thể viên chức Khoa Kỹ thuật xây dựng Tại: P.501 - A1
Khoa KTXD
Thứ 6
(19/11)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 6 ngày 19/11
Chủ trì: Khoa MT&ATGT
Hội nghị viên chức, người lao động Khoa MT&ATGT năm học 2021-2022. TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TCCB, TTND, CTCT&SV, HCTH, KHCN, ĐTĐH, KTĐBCLĐT, toàn thể VC Khoa MT&ATGT Tại: P.501 - A1
Khoa MT&ATGT
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 6 ngày 19/11
Chủ trì: Khoa Cơ khí
Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Cơ khí năm học 2021-2022 (Online và Offline) TP: BGH (HT), CTHĐT, CĐ, TCCB, TTND, CTCT&SV, HCTH, KHCN, ĐTĐH, KTĐBCLĐT, toàn thể viên chức Khoa Cơ khí Tại: P.101 - A5
Khoa Cơ khí
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 6 ngày 19/11
Chủ trì: Trung tâm ƯDCNTT
Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Ứng dụng CNTT năm học 2021-2022 TP: Theo Quy định Tại: P.401-A1
Trung tâm ƯDCNTT
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 6 ngày 19/11
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Duy Việt
Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng CNTT TP: Phòng Hành chính Tổng hợp, Khoa Công nghệ thông tin, Trung tâm Ứng dụng CNTT Tại: P.301 - A1
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Duy Việt
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Thứ 6 ngày 19/11
Chủ trì: Phòng ĐTSĐH
Hội nghị viên chức người lao động phòng Đào tạo Sau Đại học TP: Toàn thể cán bộ, viên chức phòng Đào tạo Sau Đại học Tại: Phòng 204 Nhà A9
Phòng ĐTSĐH
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 6 ngày 19/11
Chủ trì: Phòng TTr-PC
Hội nghị viên chức, người lao động Phòng Thanh tra-Pháp chế năm học 2021-2022. TP: Toàn thể viên chức Phòng Thanh tra-Pháp chế Tại: P 404A9
Phòng TTr-PC
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 19/11
Chủ trì: Trung tâm KHCN GTVT
Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm KHCN GTVT năm học 2021-2022. TP: Trung tâm KHCN GTVT Tại: 401A1
Trung tâm KHCN GTVT
14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
Thứ 6 ngày 19/11
Chủ trì: Bộ môn GDTC
Hội nghị viên chức, người lao động động Bộ môn GDTC năm học 2021-2022 TP: Viên chức, người lao động động Bộ môn GDTC Tại: 102 B2
Bộ môn GDTC
Thứ 7
(20/11)
Sáng
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Thứ 7 ngày 20/11
Chủ trì: .
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11: Giảng viên và sinh viên toàn trường nghỉ cả ngày, không tổ chức dạy bù Tại: .
.
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(21/11)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<