Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(22/11)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 22/11
Chủ trì: P.HCTH
Hội nghị viên chức, người lao động Phòng Hành chính tổng hợp năm 2021-2022 TP: Toàn thể viên chức, người lao động P.HCTH Tại: P.301 - A1
P.HCTH
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 22/11
Chủ trì: PHT.Nguyễn Thanh Chương
Họp kiểm tra công tác chuẩn bị thi đánh giá kết quả học tập học kỳ I

P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị báo cáo

TP: Phòng Đào tạo ĐH, phòng ĐTSĐH, đại diện lãnh đạo các Khoa Tại: P.601 - A1
PHT.Nguyễn Thanh Chương
Thứ 3
(23/11)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 3 ngày 23/11
Chủ trì: P/TCCB
Khai mạc đợt huấn luyện Trung đội tự vệ Trường năm 2021

Trung đội tự vệ có mặt từ 8h00 để nhận trang phục huấn luyện tại Phòng Bảo vệ.

TP: Trung đội tự vệ trường theo danh sách kèm theo Thông báo số 909/TB-ĐHGTVT-TCB ngày 16/11/2021. Khách mời: Đại diện Ban CHQS Quận Đống Đa; Ban Giám hiệu; Ban CHQS Trường; Lãnh đạo Phòng TCCB Tại: P.501 - A1
P/TCCB
08:30 - 10:00
08:30 - 10:00
Thứ 3 ngày 23/11
Chủ trì: P.KHCN
Hội nghị viên chức, người lao động phòng KHCN năm học 2021-2022 TP: Toàn thể viên chức, người lao động P.KHCN Tại: P.301 - A1
P.KHCN
08:30 - 10:00
08:30 - 10:00
Thứ 3 ngày 23/11
Chủ trì: Ban QLKTX
Hội nghị viên chức, người lao động Ban Quản lý Ký túc xá năm học 2021-2022 TP: Toàn thể viên chức, người lao động Ban QLKTX Tại: Ký túc xá
Ban QLKTX
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
Thứ 3 ngày 23/11
Chủ trì: P.TCCB
Hội nghị viên chức, người lao động Phòng Tổ chức - Cán bộ năm học 2021-2022 TP: Toàn thể viên chức, người lao động P.TCCB Tại: P.401 - A1
P.TCCB
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 23/11
Chủ trì: BM CTGTTP và CTT
Seminar luận án tiến sĩ của NCS Lê Hồng Lam đề tài “Nghiên cứu bê tông xi măng muội silic-nano độ bền cao”

Họp tại chỗ kết hợp trực tuyến

TP: Phòng ĐT SĐH, Khoa Công trình, Bộ môn CTGTTP & CTT, kính mời các GV, nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm dự (đường link trực tuyến https://bit.ly/3kFTChN) Tại: P.601 - A1
BM CTGTTP và CTT
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 23/11
Chủ trì: BM VTĐB&TP
Semina luận án tiến sĩ cho NCS Phan Thị Thu Hiền với đề tài: Nghiên cứu tăng cường quản lý Nhà nước về vận tải đa phương thức tại Việt Nam. TP: Tất cả giảng viên của bộ môn và các nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm đến đề tài luận án Tại: Trực tuyến trên MS Team
BM VTĐB&TP
Thứ 4
(24/11)
Sáng
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 4 ngày 24/11
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường - Phiên thứ 2 TP: Toàn thể Hội đồng Tại: P.401 - A1
Chủ tịch Hội đồng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 24/11
Chủ trì: Khoa Quản lý xây dựng
Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Quản lý xây dựng năm học 2021-2022. TP: BGH (PHT Chương), Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Phòng Khoa học công nghệ, Phòng Thanh Tra - Pháp chế, Trung tâm Ứng dụng CNTT, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTCTSV, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức Cán bộ, Khoa Quản lý xây dựng Tại: P.601 - A1
Khoa Quản lý xây dựng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 24/11
Chủ trì: Khoa Giáo dục Quốc phòng
Hội nghị viên chức, người lao động Khoa GDQP năm 2021-2022 TP: BGH (PHT Việt), CĐ, TCCB, TT-PC, CTCT&SV, HCTH, KHCN, ĐTĐH, KTĐBCLĐT, BQLGĐ, toàn thể viên chức Khoa GDQP Tại: P.501 - A1
Khoa Giáo dục Quốc phòng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 24/11
Chủ trì: PHT Việt
Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng CNTT TP: PHT Việt, TT ƯDCNTT, Khoa CNTT, Phòng Hành chính Tổng hợp Tại: P.301 - A1
PHT Việt
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 4 ngày 24/11
Chủ trì: P.ĐTĐH
Hội nghị viên chức, người lao động Phòng Đào tạo Đại học năm học 2021-2022 TP: Toàn thể viên chức, người lao động P.ĐTĐH Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
P.ĐTĐH
Chiều
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
Thứ 4 ngày 24/11
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Họp Hội đồng trường TP: Toàn thể thành viên Hội đồng Tại: P.601 - A1
Chủ tịch HĐ
Thứ 5
(25/11)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 5 ngày 25/11
Chủ trì: Tổ trưởng Tổ thầm định ngoại ngữ
Đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư TP: Thành viên tổ thẩm định ngoại ngữ theo Quyết định Tại: P.401 - A1
Tổ trưởng Tổ thầm định ngoại ngữ
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 25/11
Chủ trì: Hiệu trưởng
Hội nghị tổng kết năm học 20220-2021 và đối thoại giữa Ban Giám hiệu với viên chức, người lao động của Trường (trực tiếp kết hợp với trực tuyến)

Link tham gia Hội nghị: https://bit.ly/3r0nFo8

TP: Đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội trường lớn: - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh trường. - Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trường (Trưởng các đơn vị): Đào tạo đại học, Đào tạo Sau đại học, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Công tác chính trị và Sinh viên, Đào tạo quốc tế, Khoa học công nghệ, Tổ chức cán bộ, Tài chính - Kế toán, Hành chính tổng hợp, Phát triển dự án, Thiết bị quản trị, Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và phát triển, Thanh tra - Pháp chế, Bảo vệ, Quản lý giảng đường, Trung tâm Ứng dụng CNTT, Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC, Trung tâm Thông tin thư viện, Trạm Y tế. Thành phần dự họp trực tuyến qua MS Teams: Toàn thể viên chức, người lao động trong toàn Trường.(TT ƯDCNTT tạo và hỗ trợ kỹ thuật phòng họp trực tuyến) Tại: Hội trường lớn
Hiệu trưởng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 5 ngày 25/11
Chủ trì: Bộ GD&ĐT
Tham dự Hội nghị tập huấn thanh tra, kiểm tra do Bộ GD tổ chức theo hình thức online TP: BGH (PHT Việt); Viên chức Phòng Thanh tra- Pháp chế Tại: P.301 - A1
Bộ GD&ĐT
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
Thứ 5 ngày 25/11
Chủ trì: P.TBQT
Hội nghị viên chức, người lao động Phòng Thiết bị quản trị năm học 2021-2022 TP: Toàn thể viên chức, người lao động Phòng TBQT Tại: P.406-A1
P.TBQT
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 25/11
Chủ trì: Khoa Công trình
Hội thảo bàn về vấn đề quan trắc đối với các công trình cầu nói chung và cầu nhịp lớn nói riêng luôn được chú trọng, các công nghệ quan trắc ngày càng hiện đại TP: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai và hạ tầng Nhật Bản (NILIM), Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Lãnh đạo Khoa Công trình, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc lĩnh vực liên quan trong và ngoài nước. Tại: VPK Công trình
Khoa Công trình
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 25/11
Chủ trì: Ban Soạn thảo
Họp Ban soạn thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP: Thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định Tại: P.301 - A1
Ban Soạn thảo
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 5 ngày 25/11
Chủ trì: Ban Quản lý giảng đường
Hội nghị viên chức, người lao động Ban Quản lý Giảng đường năm học 2021-2022 TP: Toàn thể viên chức, người lao động Ban QLGĐ Tại: Phòng 202-A2
Ban Quản lý giảng đường
Thứ 6
(26/11)
Sáng
08:00 - 11:30
08:00 - 11:30
Thứ 6 ngày 26/11
Chủ trì: PHT Việt
Họp Ban soạn thảo Quy chế Quản lý các Trung tâm, Công ty TP: Theo QĐ 1660/QĐ-ĐHGTVT ngày12 tháng 10 năm 2020, số 584/QĐ-ĐHGTVT ngày 19 tháng 03 năm 2021, số 1134/QĐ-ĐHGTVT ngày 10 tháng 06 năm 2021 Tại: P.401 - A1
PHT Việt
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 6 ngày 26/11
Chủ trì: PHT Chương
Họp kiểm tra tiến độ xây dựng chương trình đào tạo bằng 2, liên thông (Các khoa quản lý ngành đào tạo báo cáo tiến độ) TP: BGH, P.ĐTĐH, Trưởng các khoa Tại: P.601 - A1
PHT Chương
09:00 - 11:30
09:00 - 11:30
Thứ 6 ngày 26/11
Chủ trì: Phòng CTCTSV
Hội nghị viên chức, người lao động Phòng CTCT&SV năm học 2021-2022 TP: Toàn thể viên chức, lãnh đạo phòng CTCT&SV Tại: P.301 - A1
Phòng CTCTSV
Chiều
 
 
 
Thứ 7
(27/11)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(28/11)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<