Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(27/06)
Sáng
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 2 ngày 27/06
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Fraction Workshop "Higher Teacher Education with Innovative Methodologies" TP: Đại học Khoa học và Công nghệ Wrocław (Ba Lan), Khoa Đào tạo Quốc tế, Giảng viên theo Quyết định 1110/QĐ-ĐHGTVT ngày 22/06/2022, Giảng viên Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam Tại: Phòng 304, Nhà A8
Khoa Đào tạo quốc tế
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 2 ngày 27/06
Chủ trì: Hội Cựu chiến binh
Họp BCH Hội Cựu chiến binh Trường ĐHGTVT nhiệm kỳ 2022-2027 TP: BCH Hội CCB Trường Tại: 502 A1
Hội Cựu chiến binh
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 27/06
Chủ trì: Hiệu trưởng
Tập huấn cán bộ kiểm tra coi thi THPT năm 2022 TP: Theo Quyết định số 1115/QĐ-ĐHGTVT ngày 22/06/2022 Tại: P.501 - A1
Hiệu trưởng
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 27/06
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ, mã số: B2019-GHA-06. Do TS Nguyễn Văn Hậu làm chủ nhiệm. Tại: P.401 - A1
Chủ tịch HĐ
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 27/06
Chủ trì: PHT Chương
Họp dự án Erasmus+ AsiaSafe TP: BGH (PHT Chương), Ban Quản lý và điều hành dự án ( theo QĐ số 507/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/3/2021), Tiểu ban xây dựng đề án đào tạo trình độ thạc sỹ về an toàn giao thông ( theo Quyết định số 506/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/3/2021) Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Thứ 3
(28/06)
Sáng
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 3 ngày 28/06
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Fraction Workshop "Higher Teacher Education with Innovative Methodologies" TP: Đại học Khoa học và Công nghệ Wrocław (Ba Lan), Khoa Đào tạo quốc tế, Giảng viên theo Quyết định 1110/QĐ-ĐHGTVT, Giảng viên Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam Tại: Phòng 304, Nhà A8
Khoa Đào tạo quốc tế
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 3 ngày 28/06
Chủ trì: BM Cầu hầm
Semina cấp bộ môn của NCS Nguyễn Đức Dũng- Bộ môn Cầu Hầm. Tên đề tài "Nghiên cứu đặc trưng biến dạng co ngót của bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay trong xây dựng cầu" TP: BM Cầu hầm, kính mời các nhà khoa học quan tâm dự Tại: P.501 - A1
BM Cầu hầm
09:30 - 11:00
09:30 - 11:00
Thứ 3 ngày 28/06
Chủ trì: PHT Chương
Họp kiểm tra công tác thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2021-2022 TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐTQT, P.TCKT, P.TCCB, P.KHCN, TT ƯDCNTT Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 28/06
Chủ trì: Chủ tịch HĐTS
Thống nhất Phương án xét tuyển học bạ TP: Các thành viên HĐTSĐH hệ chính năm 2022 theo Quyết định số 337/QĐ-ĐH.GTVT ngày 07/3/2022 Tại: P.401 - A1
Chủ tịch HĐTS
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 28/06
Chủ trì: Phòng Đào tạo Sau đại học
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Long Khánh. Đề tài: Nghiên cứu bê tông có độ bền ăn mòn cao trong công trình đặc biệt TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn CTGTTP&CTT, Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở. Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Phòng Đào tạo Sau đại học
Thứ 4
(29/06)
Sáng
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 4 ngày 29/06
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Fraction Workshop "Higher Teacher Education with Innovative Methodologies" TP: Đại học Khoa học và Công nghệ Wrocław (Ba Lan), Khoa Đào tạo quốc tế, Giảng viên theo Quyết định 1110/QĐ-ĐHGTVT, Giảng viên Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam Tại: Phòng 304, Nhà A8
Khoa Đào tạo quốc tế
Chiều
 
 
 
Thứ 5
(30/06)
Sáng
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 5 ngày 30/06
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Fraction Workshop "Higher Teacher Education with Innovative Methodologies" TP: Đại học Khoa học và Công nghệ Wrocław (Ba Lan), Khoa Đào tạo Quốc tế, Giảng viên theo Quyết định 1110/QĐ-ĐHGTVT, Giảng viên Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam Tại: Phòng 304, Nhà A8
Khoa Đào tạo quốc tế
Chiều
 
 
 
Thứ 6
(01/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 7
(02/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(03/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<