Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(18/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 18/07
Chủ trì: PHT Chương
Họp bàn về xây dựng nền tảng đào tạo trực tuyến cho Trường Đại học GTVT TP: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Đào tạo quốc tế, Trung tâm Ứng dụng CNTT, Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC Tại: P.601 - A1
PHT Chương
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 18/07
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp chuẩn bị tổ chức toạ đàm về định hướng các nhiệm vụ KHCN cấp TP. Hà Nội năm 2023 TP: BGH (HT, PHT Chương), các đơn vị: KHCN, HTQT&NCPT, HCTH Tại: 401A1
Hiệu trưởng
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Thứ 2 ngày 18/07
Chủ trì: Chủ tịch hội đồng
Bảo vệ đề tài cấp Bộ mã số B2020-GHA-06 "Nghiên cứu đánh giá biến dạng hình học dài hạn của kết cấu nhịp cầu khung - dầm bê tông dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng và đề xuất giải pháp sửa chữa khắc phục" do PGS. TS. Nguyễn Duy Tiến làm chủ trì TP: Hội đồng nghiệm thu (theo QĐ). Kính mời các nhà khoa học và các giảng viên quan tâm tham dự Tại: P.501 - A1
Chủ tịch hội đồng
Thứ 3
(19/07)
Sáng
08:00 - 11:30
08:00 - 11:30
Thứ 3 ngày 19/07
Chủ trì: PHT Chương
Tổng kết và trao giải dự án STEMherVN TP: TP: BGH (PHT Chương), P. CTCT&SV, ĐTN và sinh viên Tại: Hội trường lớn
PHT Chương
08:30 - 09:30
08:30 - 09:30
Thứ 3 ngày 19/07
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp Tập thể Lãnh đạo Trường, trực tiếp và trực tuyến

Trực tuyến với Phân hiệu

TP: Tập thể lãnh đạo Trường Tại: P.601 - A1
Hiệu trưởng
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
Thứ 3 ngày 19/07
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy
Họp Đảng ủy Trường, trực tiếp và trực tuyến

Trực tuyến với Phân hiệu

TP: Các đồng chí Đảng uỷ viên trường Tại: P.601 - A1
Bí thư Đảng ủy
Chiều
15:30 - 17:30
15:30 - 17:30
Thứ 3 ngày 19/07
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Bảo vệ cấp bộ GDDT đề tài " Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe của cầu dây văng lớn ở Việt Nam" TP: Khoa Công trình, các nhà khoa học quan tâm dự Tại: P.403 - A8
Chủ tịch HĐ
Thứ 4
(20/07)
Sáng
08:00 - 08:30
08:00 - 08:30
Thứ 4 ngày 20/07
Chủ trì: Tổ trưởng Tổ đánh giá
Đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên đăng ký xét đạt công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 TP: Thành viên Tổ đánh giá theo Quyết định và Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2022 Tại: P.401 - A1
Tổ trưởng Tổ đánh giá
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 4 ngày 20/07
Chủ trì: Khoa Điện - Điện tử
Tọa đàm về kết quả đánh giá CTĐT ngành KTĐK&TĐH theo AUN-QA TP: Toàn thể GV Khoa Điện-Điện tử Tại: P.501 - A1
Khoa Điện - Điện tử
Chiều
 
 
 
Thứ 5
(21/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 21/07
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Trường
Họp Hội đồng Trường, trực tiếp và trực tuyến

Trực tuyến với Phân hiệu

TP: Thành viên HĐT Tại: P.601 - A1
Chủ tịch Hội đồng Trường
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 5 ngày 21/07
Chủ trì: Khoa LLCT
Hội nghị cán bộ khoa LLCT đánh giá phân loại viên chức quản lý TP: Chi uỷ, BCN khoa, Chủ tịch công đoàn Khoa Trưởng các bộ môn thuộc khoa LLCT. Tại: P. 202 nhà B2
Khoa LLCT
15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
Thứ 5 ngày 21/07
Chủ trì: Khoa LLCT
Họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng khoa LLCT TP: Các thành viên Hội đồng TĐ-KT khoa; mời Thường trực HĐTĐKT Trường dự. Tại: P.202 nhà B2
Khoa LLCT
Thứ 6
(22/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 6 ngày 22/07
Chủ trì: PHT Chương
Họp xét công nhận tốt nghiệp cao học tháng 7/2022 TP: BGH (PHT Chương); phòng ĐT SĐH; phòng Thanh tra Pháp chế; lãnh đạo các khoa: Công trình, Cơ khí, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ thông tin, Vận tải - Kinh tế, Điện - Điện tử. Tại: P.401 - A1
PHT Chương
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 22/07
Chủ trì: PHT Chương
Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022. TP: BGH (PHT Chương), Khoa KTXD, Khoa QLXD, Khoa VTKT, Khoa MT&ATGT, Khoa CT, Khoa CNTT, Khoa Đ-ĐT, Khoa CK, Khoa ĐTQT, Khoa KHCB, Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&SV, Phòng TT-PC,. Tại: P.401 - A1
PHT Chương
Thứ 7
(23/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(24/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<