Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(25/07)
Sáng
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 2 ngày 25/07
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 - Phiên thứ 2 TP: Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định; Đại biểu: Đại diện Hội đồng GSNN Tại: P.401 - A1
Chủ tịch Hội đồng
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
Thứ 2 ngày 25/07
Chủ trì: Đảng ủy Khoa KHCB
Thực hiện quy trình quy hoạch Ban Chủ nhiệm khoa KHCB TP: Tập thể lãnh đạo đơn vị (Đảng ủy, BCN Khoa); Trưởng các đoàn thể (Chủ tịch công đoàn đơn vị, Bí thư đoàn Thanh niên là viên chức); Trưởng, phó bộ môn thuộc Khoa; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Khoa; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương. Tại: P.601-A1
Đảng ủy Khoa KHCB
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 2 ngày 25/07
Chủ trì: Chi bộ Công nghệ thông tin
Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa CNTT lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh Lãnh đạo Khoa năm 2022 TP: Chi ủy, BCN Khoa, Chủ tịch CĐ Khoa, Bí thư LCĐ Khoa, Trưởng, Phó trưởng các Bộ môn thuộc Khoa, PGS, TS, các GVC, CVC Tại: P.301 - A1
Chi bộ Công nghệ thông tin
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
Thứ 2 ngày 25/07
Chủ trì: Đảng ủy Khoa KHCB
Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Khoa học Cơ bản TP: Đảng ủy, BCN Khoa; Trưởng các bộ môn Tại: P.601 - A1
Đảng ủy Khoa KHCB
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 25/07
Chủ trì: Đảng ủy Khoa KHCB
Thực hiện quy trình quy hoạch Đảng ủy khoa KHCB TP: Đảng ủy; Ban Chủ nhiệm khoa, Chủ tịch Công đoàn khoa, Bí thư Đoàn thanh niên khoa, các đồng chí trưởng các bộ môn thuộc khoa là đảng viên; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc đảng bộ Khoa. Tại: P.601- A1
Đảng ủy Khoa KHCB
Thứ 3
(26/07)
Sáng
Cả ngày
Cả ngày
Thứ 3 ngày 26/07
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 - Phiên thứ 3 TP: Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định; Đại biểu: Đại diện Hội đồng GSNN. Tại: P.401 - A1
Chủ tịch Hội đồng
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
Thứ 3 ngày 26/07
Chủ trì: ĐU Khoa Đ-ĐT
Thực hiện Quy trình bổ sung, quy hoạch Lãnh đạo trong Khoa Đ-ĐT TP: Tập thể lãnh đạo đơn vị (Đảng ủy, BCN Khoa); Trưởng các đoàn thể (Chủ tịch CĐ Khoa, Bí thư ĐTN); Trưởng, Phó BM; Bí thư, Phó BT các CB; GS, PGS, TS, GVCC, GVC, CVC. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
ĐU Khoa Đ-ĐT
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 26/07
Chủ trì: Chi bộ Kỹ thuật xây dựng
Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Kỹ thuật xây dựng lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch 2025-2030 và bổ sung nguồn quy hoạch 2020-2025. TP: Tập thể lãnh đạo Khoa Kỹ thuật xây dựng, Chủ tịch CĐ, Bí thư đoàn thanh viên, Trưởng và Phó các Bộ môn, các Phó giáo sư, các Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính Tại: P.601 - A1
Chi bộ Kỹ thuật xây dựng
Thứ 4
(27/07)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 4 ngày 27/07
Chủ trì: Hiệu trưởng
Gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) TP: BGH, Chủ tịch HĐT; đại diện lãnh đạo CĐ, Hội CCB và các đơn vị: P.TCCB, P.CTCT&SV, P.HCTH, K.CT, K.KHCB, K.GDQP, BM. Đường bộ, BM. Anh văn; mời bà Hằng (BM. Đường bộ), bà Hà (BM.Anh văn) Tại: 301 A1
Hiệu trưởng
Chiều
14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
Thứ 4 ngày 27/07
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp liên tịch quý III năm 2022 TP: BGH (HT, PHT Chương), Ban Thường vụ Đảng ủy, BTV Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Tại: 301 A1
Hiệu trưởng
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 27/07
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Họp HĐ đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài cấp trường trọng điểm năm 2023- lĩnh vực Vận tải - Kinh tế TP: Theo Quyết định Tại: P.403 - A8
Chủ tịch HĐ
14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
Thứ 4 ngày 27/07
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Họp HĐ đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài cấp trường trọng điểm năm 2023- lĩnh vực Điện - Điện tử -CNTT TP: Theo Quyết định Tại: P.401 - A1
Chủ tịch HĐ
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
Thứ 4 ngày 27/07
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp về một số vấn đề của BM Sức bền vật liệu TP: Tập thể LĐ trường; Chủ tịch CĐT; Trưởng các đv: TT-PC; HCTH; CTCT&SV; ĐT ĐH; Trưởng Khoa CT; Trưởng Bm SBVL Tại: P.301 - A1
Hiệu trưởng
Thứ 5
(28/07)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 5 ngày 28/07
Chủ trì: PHT Chương
Họp xét duyệt sáng kiến năm học 2021-2022 TP: Hội đồng sáng kiến Trường theo QĐ Tại: P.301 - A1
PHT Chương
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 5 ngày 28/07
Chủ trì: Đảng ủy Khoa Cơ khí
Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa Cơ khí về: Rà soát quy hoạch 2020-2025; Quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 TP: Ban chấp hành đảng bộ khoa; Trưởng, phó trưởng khoa; Chủ tịch công đoàn khoa; Bí thư liên chi đoàn khoa; Trưởng, phó trưởng Bộ môn thuộc khoa; Bí thư, phó bí thư các chi bộ thuộc đảng bộ khoa; Các GS, PGS, Tiến sĩ, GVCC, GVC. Tại: P.501 - A1
Đảng ủy Khoa Cơ khí
08:30 - 09:30
08:30 - 09:30
Thứ 5 ngày 28/07
Chủ trì: Chi bộ Lý luận chính trị
Hội nghị cán bộ chủ chốt của Khoa LLCT về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các đơn vị thuộc Trường nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, TP: Chi ủy ;TK, PTK; CT Công đoàn; TBM, PTBM; Tiến sĩ; Giảng viên chính Tại: P 202 B2
Chi bộ Lý luận chính trị
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
Thứ 5 ngày 28/07
Chủ trì: Bí thư ĐU Khoa
Hội nghị cán bộ chủ chốt về rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận và các chức danh lãnh đạo Khoa Công Trình TP: các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; thành viên Ban Chủ nhiệm khoa, Chủ tịch Công đoàn khoa, Bí thư Đoàn thanh niên khoa, các đồng chí trưởng Bộ môn là đảng viên; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc đảng ủy Khoa Tại: P.601 - A1
Bí thư ĐU Khoa
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Thứ 5 ngày 28/07
Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Duy Việt
Tọa đàm Kinh nghiệm biên tập mục từ Bách khoa toàn thư Quyển 15 Giao thông, vận tải năm 2022 TP: Thành viên biên soạn, biên tập Q15; khách mời; kính mời các giảng viên quan tâm đến dự Tại: P.401 - A1
PGS.TS. Nguyễn Duy Việt
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 28/07
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Họp HĐ đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài cấp trường trọng điểm năm 2023- lĩnh vực Xây dựng Công trình TP: Theo Quyết định Tại: P.401 - A1
Chủ tịch HĐ
Thứ 6
(29/07)
Sáng
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
Thứ 6 ngày 29/07
Chủ trì: Bí thư ĐU Khoa
Hội nghị cán bộ chủ chốt về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Khoa Công Trình nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 TP: Tập thể lãnh đạo KHoa; Chủ tịch công đoàn Khoa, Bí thư đoàn Thanh niên Khoa; Trưởng, phó bộ môn thuộc Khoa; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Khoa Công Trình; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên chính Tại: P.601 - A1
Bí thư ĐU Khoa
Chiều
 
 
 
Thứ 7
(30/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(31/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<