Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(01/08)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 01/08
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp bàn về ngưỡng ĐBCL trong xét tuyển ĐHCQ 2022 TP: Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 Tại: P.401 - A1
Hiệu trưởng
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 01/08
Chủ trì: Đảng ủy Khoa VTKT
Hội nghị cán bộ chủ chốt về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Khoa Vận tải - Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 TP: Tập thể lãnh đạo Khoa; Chủ tịch công đoàn Khoa, Bí thư đoàn Thanh niên Khoa; Trưởng, phó bộ môn thuộc Khoa; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận Khoa Vận tải Kinh tế; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên chính Tại: P.601 - A1
Đảng ủy Khoa VTKT
Thứ 3
(02/08)
Sáng
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
Thứ 3 ngày 02/08
Chủ trì: CTHĐ
Họp HĐ đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài cấp trường trọng điểm năm 2023-lĩnh vực Cơ khí-Vật liệu TP: Thành viên theo quyết định Tại: P.403 - A8
CTHĐ
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 02/08
Chủ trì: Phòng HTQT&NCPT
Tổ chức SEAMEO RIHED phỏng vấn lãnh đạo Nhà trường trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu về tình hình Nghiên cứu Khoa học và Đổi mới trong các nước ACMECS (Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong): Kinh nghiệm và kiến thức từ các cơ sở giáo dục đại học”; TP: Hiệu trưởng, Ông Khải P. HTQT&NCPT, Ông Toản P. KHCN Tại: P.301 - A1
Phòng HTQT&NCPT
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 3 ngày 02/08
Chủ trì: Bộ môn Giáo dục thể chất
Hội nghị CBVC - Hội nghị Công đoàn BM GDTC TP: BGH (PHT Chương); CĐ; TTND; TCCB; ĐTĐH; mời Lãnh đạo các đơn vị dự Tại: P.401 - A1
Bộ môn Giáo dục thể chất
Chiều
 
 
 
Thứ 4
(03/08)
Sáng
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 03/08
Chủ trì: Phòng HTQT&NCPT
Hội thảo "Giới thiệu chương trình học bổng thạc sỹ và cán bộ nguồn của Tập đoàn KHKT Hồng Hải" TP: Khoa Cơ khí, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Công nghệ thông tin, Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Mời: PGS.TS. Nguyễn Thành Công; sinh viên quan tâm tham dự Tại: P.501 - A1
Phòng HTQT&NCPT
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Thứ 4 ngày 03/08
Chủ trì: Phòng HTQT&NCPT
Tiếp và làm việc với Công ty Hino (Nhật Bản) và Công ty Work Staff Việt Nam. Thăm quan cơ sở vật chất Nhà trường và trang thiết bị do công ty tài trợ. TP: Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Khoa Cơ khí, Bộ môn Cơ khí Ô tô Tại: P.301- A1
Phòng HTQT&NCPT
Chiều
 
 
 
Thứ 5
(04/08)
Sáng
 
 
 
Chiều
13:00 - 13:30
13:00 - 13:30
Thứ 5 ngày 04/08
Chủ trì: Hiệu trưởng
Tiếp đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Viện Giao thông Hàn Quốc và Bộ GTVT TP: Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng); TT HTCSHTGT Việt-Hàn, P. HTQT&NCPT Tại: P201 - A1
Hiệu trưởng
13:30 - 17:30
13:30 - 17:30
Thứ 5 ngày 04/08
Chủ trì: TT HTCSHTGT Việt-Hàn
Hội thảo quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc "Phát triển cơ sở hạ tầng xanh và chuyển đổi số trong GTVT" TP: Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng), TT HTCSHTGT Việt-Hàn, P. HTQT&NCPT, P. KHCN. Mời các giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
TT HTCSHTGT Việt-Hàn
Thứ 6
(05/08)
Sáng
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 6 ngày 05/08
Chủ trì: Phòng Bảo vệ
Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và Đại hội Công đoàn phòng Bảo vệ TP: BGH (Hiệu trưởng); CĐ; TTND; TCCB; mời Lãnh đạo các đơn vị dự Tại: Tại đơn vị
Phòng Bảo vệ
08:30 - 11:00
08:30 - 11:00
Thứ 6 ngày 05/08
Chủ trì: Bí thư ĐU
Họp Đảng ủy Trường TP: Các đồng chí Đảng ủy viên Trường Tại: P.401A1
Bí thư ĐU
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 05/08
Chủ trì: Khoa Công nghệ thông tin
Hội nghị viên chức khoa CNTT năm học 2021-2022 TP: BGH (PHT Chương); CĐ; TTND; TCCB; ĐTĐH; KHCN; toàn thể giảng viên, chuyên viên Khoa CNTT; mời lãnh đạo các đơn vị tham dự. Tại: P.601 - A1
Khoa Công nghệ thông tin
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 6 ngày 05/08
Chủ trì: Trung tâm Hợp tác CSHTGT Việt-Hàn
Làm việc và trao đổi chuyên môn với đoàn công tác Viện Giao thông Hàn Quốc và Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội TP: Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Hợp tác CSHTGT Việt-Hàn, Các đại biểu theo giấy mời Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Trung tâm Hợp tác CSHTGT Việt-Hàn
14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
Thứ 6 ngày 05/08
Chủ trì: Tổ Chỉ đạo Đại hội
Duyệt Chính thức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Giao thông vận tải lần thứ 31, nhiệm kỳ 2022 - 2024 TP: Tổ chỉ đạo Đại hội của Thành Đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, TS. Nguyễn Văn Hải (ĐUV - Trưởng Phòng CTCTSV), Ban Thường vụ Đoàn trường, BTC Đại hội Tại: P.401 - A1
Tổ Chỉ đạo Đại hội
Thứ 7
(06/08)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(07/08)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<