Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (21/05/2018 - 15:11) Phòng Nghiên cứu phát triển PDF icon Thông báo-gửi cán bộ, giảng viên.pdf, PDF icon Thông báo-gửi người học.pdf, PDF icon Công văn-gửi Doanh nghiệp.pdf, PDF icon Công văn-gửi Cựu sinh viên.pdf
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (21/05/2018 - 15:11) Phòng Nghiên cứu phát triển PDF icon Thông báo-gửi cán bộ, giảng viên.pdf, PDF icon Thông báo-gửi người học.pdf, PDF icon Công văn-gửi Doanh nghiệp.pdf, PDF icon Công văn-gửi Cựu sinh viên.pdf
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (21/05/2018 - 15:11) Phòng Nghiên cứu phát triển PDF icon Thông báo-gửi cán bộ, giảng viên.pdf, PDF icon Thông báo-gửi người học.pdf, PDF icon Công văn-gửi Doanh nghiệp.pdf, PDF icon Công văn-gửi Cựu sinh viên.pdf
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (21/05/2018 - 15:11) Phòng Nghiên cứu phát triển PDF icon Thông báo-gửi cán bộ, giảng viên.pdf, PDF icon Thông báo-gửi người học.pdf, PDF icon Công văn-gửi Doanh nghiệp.pdf, PDF icon Công văn-gửi Cựu sinh viên.pdf
Danh mục các Tạp chí được HĐCDGSNN tính điểm năm 2017 theo ngành/liên ngành (21/05/2018 - 11:27) Phòng Khoa học công nghệ PDF icon Danh_muc_tap_chi-HDCDGSNN-2017.pdf
Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017-2018 (10/05/2018 - 11:14) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Image icon Scan_20180418.jpg
Kỷ niệm 43 ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2018 (30/04/2018 - 16:34) Đảng bộ Tập tin 30-4.docx
Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng Gửi đơn xin gia hạn học tập trên VPĐT (27/04/2018 - 15:07) Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin PDF icon HDSD Ga han hoc tap.pdf
DANH SÁCH QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2017 (18/04/2018 - 15:09) Công đoàn Tập tin Năm 2017.docx
Thông báo về việc cung cấp nội dung tên các đề tài khoa học tại các tiểu ban Hội nghị NCKHSV năm học 2017 - 2018 (09/04/2018 - 09:40) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Microsoft Office document icon Mau ten de tai NCKHSV 2018.doc
Thông báo về việc cung cấp nội dung tên các đề tài khoa học tại các tiểu ban Hội nghị NCKHSV năm học 2017 - 2018 (09/04/2018 - 09:40) Phòng Công tác chính trị và sinh viên Microsoft Office document icon Mau ten de tai NCKHSV 2018.doc
Kế hoạch bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018-2023 (02/04/2018 - 14:39) Phòng Tổ chức cán bộ Tập tin Danh sach can bo chu chut 4.2018.xlsx
Thông báo về việc thực hiện đăng ký và xét duyệt, công nhận sáng kiến năm học 2017-2018 (02/04/2018 - 10:49) Phòng Khoa học công nghệ Microsoft Office document icon TB dang ky và xet cong nhan 2018.doc, Microsoft Office document icon Mau ke khai.doc

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS