| Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
    10:00 ngày 26-10-2020
    Nội dung: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhằm chống ùn tắc và tai nạ giao thông tại các vị trí quay đầu (U-Turn) ở Thành phố Hà Nộii
    Người báo cáo: Nguyễn Hữu Dũng
    Địa điểm: VP Bộ môn