Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu tương tác kết cấu-đất nền dưới tác dụng của tải trọng động đất bằng phần tử vĩ mô
Quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ ở Việt Nam
Nghiên cứu sử dụng cát đỏ Bình Thuận và tro bay nhiệt điện Vĩnh Tân làm móng và mặt đường giao thông nông thôn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
Nghiên cứu mô hình xác định thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của bê tông geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam
Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn
Đính kèm: 
Phân tích ứng xử cơ học của phân đoạn dầm hộp bê tông cốt thép trong cầu dây văng một mặt phẳng dây
Đính kèm: 
Nghiên cứu khả năng chịu cắt và xoắn tại vị trí mối nối trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn
Tối ưu hóa thời hạn bảo dưỡng sửa chữa bộ phận chạy đầu máy diesel khai thác trong điều kiện Việt Nam
Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến đến khả năng chịu cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS