Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của bê tông geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam
Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn
Đính kèm: 
Phân tích ứng xử cơ học của phân đoạn dầm hộp bê tông cốt thép trong cầu dây văng một mặt phẳng dây
Đính kèm: 
Nghiên cứu khả năng chịu cắt và xoắn tại vị trí mối nối trong cầu dầm hộp lắp ghép phân đoạn
Tối ưu hóa thời hạn bảo dưỡng sửa chữa bộ phận chạy đầu máy diesel khai thác trong điều kiện Việt Nam
Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực pháp tuyến đến khả năng chịu cắt trượt giữa hai lớp bê tông nhựa
Nghiên cứu ảnh hưởng của các thành phần kiểm soát nội bộ đến hiệu lực kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông Việt Nam
Nghiên cứu quản lý khai thác công trình giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển tốc độ tua bin thủy điện liên kết vùng trên cơ sở logic mờ và mạng nơron nhân tạo
Đính kèm: 
Nghiên cứu hoàn thiện quản lý hợp đồng bảo trì công trình đường bộ Việt Nam

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS