Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu thành phần, tính chất của bê tông cốt liệu nhẹ dùng trong xây dựng cầu ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông cường độ cao cốt polyme gia cường sợi (FRP) để xây dựng cầu ở Campuchia
Đính kèm: 
Nghiên cứu thành phần, đặc tính cơ lý của bê tông geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu Cầu hầm
Đính kèm: 
Nghiên cứu Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hàng không cho hãng hàng không Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt
Đính kèm: 
Các giải pháp phát triển bền vững vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu lớp mặt cầu bằng bê tông tính năng siêu cao gia cường cốt sợi thép (UHPFRC) trên bản thép trực hướng
Đính kèm: 
Hoàn thiện hệ thống đảm bảo hoạt động bay ở Việt Nam
Đính kèm: 
Xác định các tham số trong bài toán chẩn đoán kết cấu bằng phương pháp động để cải tiến công tác quản lý công trình cầu
Đính kèm: 
Nghiên cứu ứng dụng BTXM tro bay làm mặt đường ô tô ở Việt Nam
Đính kèm: 

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS