Chuyển phòng học lại môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Chuyển phòng học lại môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Chuyển phòng học lại môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Phòng học mới : 108-A5

Thời gian : từ 11/9/2013 đến 21/9/2013

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS