Lịch thi lớp CH Kỹ thuật XD CTGT B22.2 (điều chỉnh) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch thi lớp CH Kỹ thuật XD CTGT B22.2 (điều chỉnh)

Lịch thi lớp CH Kỹ thuật XD CTGT B22.2 (điều chỉnh)

Thay đổi lịch thi Môn Phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng -  lớp CH Kỹ thuật XD CTGT B22.2
Ngày thi: 31/05/2015
Ca thi: Ca 3 + ca 4
Phòng thi: 103A2
Lưu ý: Các môn còn lại Ngày thi, ca thi và phòng thi không thay đổi.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS