PHÒNG THI hệ VL-VH tuần từ 16.09 - 21.09.2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

PHÒNG THI hệ VL-VH tuần từ 16.09 - 21.09.2013

PHÒNG THI hệ VL-VH tuần từ 16.09 - 21.09.2013

Chú ý: Lớp Cầu Đường bộ Cty CP K48; Môn thi Địa chất công trình; Ngày thi 18/9/2013; Ca thi 3+4; Phòng 303 A8

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS