PHÒNG THI LẠI (Hệ: Chính quy+ VLVH+ Bằng 2 - liên thông) tuần 22/7 đến 27/7/2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

PHÒNG THI LẠI (Hệ: Chính quy+ VLVH+ Bằng 2 - liên thông) tuần 22/7 đến 27/7/2013

PHÒNG THI LẠI (Hệ: Chính quy+ VLVH+ Bằng 2 - liên thông) tuần 22/7 đến 27/7/2013

Thay đổi phòng thi của bộ môn Trắc địa: ngày thứ 5 (25/07/2013) từ nhà A3 chuyển sang nhà A7

Thay đổi phòng thi của bộ môn Kỹ thuật máy: ngày thứ 5 (25/07/2013) từ phòng 302A8 chuyển sang 104+105A5

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS