THAY ĐỔI LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THAY ĐỔI LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014

THAY ĐỔI LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014

THỜI GIAN : BUỔI SÁNG 30/7/2013 (CŨ: BUỔI SÁNG 31/7/2013)

DANH SÁCH KHOA, VIỆN THAY ĐỔI LỊCH:

-      KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ,

-      KHOA VT-KT,

-      VIỆN KỸ THUẬT XD,

-      VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ ATGT,

-      TRUNG TÂM HTQT,

-      KHOA CƠ KHÍ.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS