Kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT cán bộ – viên chức năm – 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT cán bộ – viên chức năm – 2012

Kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT cán bộ – viên chức năm – 2012

 

TT

Tên Giải

Thời gian tổ chức

1.      

Giải cờ vua & cờ tướng CB -VC

Ngày tổ chức : 21/4/2012

2.      

Giải Bóng chuyền CB -VC

Ngày tổ chức:  19 - 20/5/2012

3.      

Giải cầu lông CB -VC

Ngày tổ chức:  8-  9/ 9/2012

4.      

Giải Bóng đá  CB -VC

Ngày tổ chức:  1-  28/ 10/2012

5.      

Giải Tennis CB -VC

Ngày tổ chức:  3- 11/11/2012

6.      

Giải Bóng bàn  CB -VC

Ngày tổ chức:   9/12/2012

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS