LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT LẦN THỨ 12 ( NĂM 2013)

 

 
 

 

                      Bảng A                                                                      Bảng B

             1- Khoa Công trình 1                                            1-Khoa Cơ khí 1

              2 -Khoa Cơ khí 2-                                                       2- Khoa Công trình 2

             3- Khoa Cơ bản & LLCT -                                   3- Viện KT XD

             4- Đội LCQ 1                                                         4- Đội LCQ 2

             5-Khoa ĐĐT+Viện MT+ Khoa CNTT                 5- Khoa VTKT

 

Trận

Thời gian

Bảng

Đội                  gặp                 Đội

Tỷ số

 1.  

16h30 – 12/10

A

Khoa Công trình 1              -            Đội LCQ 1

 

 1.  

17h30 – 12/10

A

Khoa Cơ khí 2           -      Khoa CB&LLCT

 

 1.  

16h30 – 15/10

B

Khoa Cơ khí 1           -             Đội LCQ 2

 

 1.  

17h30 – 15/10

B

Khoa Công trình 2                 -      Viện KT XD

 

 1.  

16h30 – 17/10

A

Khoa ĐĐT&MT&CNTT -  Khoa CB&LLCT

 

 1.  

17h30 – 17/10

A

Khoa Công trình 1               -     Khoa Cơ khí 2

 

 1.  

16h30 – 19/10

B

Khoa VTKT              -     Viện KT XD

 

 1.  

17h30 – 19/10

B

Khoa Cơ khí 1           -     Khoa Công trình 2                

 

 1.  

16h30 – 22/10

A

Khoa ĐT&MT&CNTT -  Khoa Công trình 1

 

 1.  

17h30 – 22/10

A

Đội LCQ 1                 -     Khoa Cơ khí 2          

 

 1.  

16h30 – 24/10

B

Đội LCQ 2                 -     Khoa Công trình 2

 

 1.  

17h30 – 24/10

B

Khoa VTKT               -     Khoa Cơ khí 1

 

 1.  

16h30 – 26/10

A

Khoa CB&LLCT       -    Khoa Công trình1

 

 1.  

17h30 – 26/10

A

Đội LCQ 1          -   Khoa ĐT&MT&CNTT

 

 1.  

16h30 – 29/10

B

Viện KT XD GT        -    Khoa Cơ khí 1

 

 1.  

17h30 – 29/10

B

Đội LCQ 2                 -    Khoa VTKT

 

 1.  

16h30 – 31/10

A

Khoa Cơ khí 2   -    Khoa ĐT&MT&CNTT

 

 1.  

17h30 – 31/10

A

Khoa CB&LLCT       -    Đội LCQ 1         

 

 1.  

16h30 – 2/11

B

Khoa Công trình 2                 -    Khoa VTKT

 

 1.  

17h30 – 2/11

B

Viện KT XD GT        -    Đội LCQ 2

 

 1.  

16h30 – 5/11

Bán kết

 Nhất bảng A              -    Nhì bảng B

 

 1.  

17h30 – 5/11

Bán kết

 Nhất bảng B              -    Nhì bảng A

 

 1.  

16h30 – 7/11

 

                   Tranh giải Ba

 

 1.  

17h30 – 7/11

 

      Chung kết – Bế mạc - Trao giải

 

 

*/ 16h00 ngày 12/10/ 2013: Tất cả các đội mặc trang phục thi đấu có mặt dự Lễ khai mạc giải.                                                                                          

                                                                                         BAN TỔ CHỨC