Thông báo V/v Chuẩn bị Công tác nhân sự BCH tại đại hội Công đoàn trường lần thứ 27 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo V/v Chuẩn bị Công tác nhân sự BCH tại đại hội Công đoàn trường lần thứ 27

Thông báo V/v Chuẩn bị Công tác nhân sự BCH tại đại hội Công đoàn trường lần thứ 27 Thực hiện kế hoạch số 310/KH-CĐN ngày 06/12/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội  XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ vào hướng dẫn số 04/HD-CĐN ngày 17/3/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về Công tác nhân sự ban chấp hành tại đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 337/KH-CĐ25 ngày 18/5/2017 của BCH Công đoàn Trường về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp  tiến tới đại hội Công đoàn trường lần thứ XXVII.

            Được sự đồng ý của Thường vụ Đảng ủy Trường về kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Trường lần thứ 27.

Một trong những nội dung quan trọng của Công tác tổ chức Đại hội là công tác nhân sự Ban chấp hành tại đại hội. Để chuẩn bị tốt cho nội dung này, Ban thường vụ Công đoàn Trường đề nghị các Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc tổ chức họp:

- Giới thiệu nhân sự của đơn vị (theo mẫu số 1), giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn trường khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 và xin ý kiến cấp ủy đảng đồng cấp.

- Giới thiệu nhân sự ngoài đơn vị (theo mẫu số 2).

Gửi danh sách giới thiệu về tiểu ban nhân sự đại hội Công đoàn Trường trước ngày 30 tháng 9 năm 2017. Đồng thời gửi qua mail:  Nguyenhoangtrang1209@gmail.com.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS