Tin khoa Công nghệ thông tin | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Tin khoa Công nghệ thông tin

Tin khoa Công nghệ thông tin

Nhằm tăng cường và mở rộng giao lưu hợp tác với các đơn vị sản xuất và đặc biệt tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận các công nghệ mới và thực tế.

Khoa Công nghệ thông tin Trường học Giao thông Vận tải được thành lập vào tháng 11 năm 2003...

Kính gửi các thầy cô giáo, các em sinh viên khoa Công nghệ thông tin

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS