Tin tức Khoa Kỹ thuật xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Tin tức Khoa Kỹ thuật xây dựng

Tin tức Khoa Kỹ thuật xây dựng


THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KỸ THUẬT  XÂY DỰNG  NĂM 2016

 

Ngành Kỹ thuật Xây dựng :

1. Mã xét tuyển: GHA02. Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa. 

Căn cứ kế hoạch học tập hệ chính quy năm học 2012 - 2013, Nhà trường quy định việc đăng ký học các học phần học kỳ phụ năm học 2012 - 2013 của sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ ...

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS