Thông báo học bổng Chương trình học giả quốc tế tại Trường ĐH Chonnam Hàn Quốc cho giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo học bổng Chương trình học giả quốc tế tại Trường ĐH Chonnam Hàn Quốc cho giảng viên

Thông báo học bổng Chương trình học giả quốc tế tại Trường ĐH Chonnam Hàn Quốc cho giảng viên

THÔNG BÁO

V/v Mời giảng viên đăng ký tham gia chương trình học giả quốc tế tại

Trường Đại học Quốc lập Chonnam - Hàn Quốc năm 2019

 

       Kính gửi:   Các Khoa

        Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

 

Phòng Đối ngoại trân trọng mời giảng viên các khoa, phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh đăng ký tham gia chương trình học giả quốc tế tại Trường Đại học Quốc lập Chonnam - Hàn Quốc (CNU) để tham gia giảng dạy cho sinh viên Khóa học mùa hè quốc tế năm 2019 (CNU International Summer Session 2019), cụ thể như sau:

            Thời gian giảng dạy: từ 24/6 đến 19/7/2019

            Số giờ giảng:              45 giờ (3 giờ một ngày/4 ngày một tuần/4 tuần)

            Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

            Học viên:                    Sinh viên Hàn Quốc và sinh viên quốc tế

            Số lượng học viên:     từ 20 đến 50 (tối thiểu là 10 sinh viên)

            Chủ đề môn học:       Các môn học chung được ưu tiên hơn để thu hút nhiều sinh viên hơn

            Bằng cấp:                   Có bằng tiến sĩ với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

            Hỗ trợ tài chính:

                 + Chi phí hỗ trợ giảng dạy: 3.000 USD

                 + Hỗ trợ chỗ ở: ở tại nhà khách của trường hoặc hỗ trợ 1.000.000 won

                 + Hỗ trợ vé máy bay: 500 USD

            Hồ sơ đăng ký gồm:

                 + Đơn đăng ký (theo mẫu ở file đính kèm)

                 + Sơ yếu lý lịch (tiếng Anh)

                 + Syllabus (theo mẫu ở file đính kèm)

                 + Bản scan hộ chiếu

            Quy trình nộp và xét duyệt hồ sơ:

  • Nhận hồ sơ đăng ký của giảng viên đến hết ngày 27/11/2018 (thứ Ba) (cả bản cứng và bản mềm)
  • Từ 28-29/11/2018: Phòng Đối ngoại lập báo cáo, đề xuất Ban Giám hiệu phê duyệt danh sách ứng viên.
  • Ngày 30/11/2018: Phòng Đối ngoại gửi trường đối tác danh sách ứng viên để trường đối tác trực tiếp liên hệ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

                                                                                                                                                  

     Lưu ý: Trường Đại học Quốc lập Chonnam chỉ liên hệ với các ứng viên do Trường Đại học GTVT tiến cử. Giảng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đối ngoại trước thời hạn.

     Địa chỉ nhận hồ sơ: Ngô Thuỳ Linh, P.302-A1 Phòng Đối ngoại.

     ĐT: 024 37664078 (Nhận hồ sơ trong giờ làm việc hành chính).

 

     Phòng Đối ngoại trân trọng đề nghị các đơn vị triển khai thông báo tới giảng viên để giảng viên đủ điều kiện, có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ dự tuyển./.

Phòng Đối Ngoại

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS