Thông báo Lễ trao học bổng Đồng hành - CĐP kỳ 36, năm học 2018 - 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải