Thông báo về việc khai báo thông tin y tế hỗ trợ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải