Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo để phòng chánh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo để phòng chánh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo để phòng chánh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS