Quy định việc thu bài thi; ký, đóng dấu niêm phong túi bài thi tại Điểm thi, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải