Mẫu các phụ lục rà soát và đánh giá tiềm lực KH&CN đối với các TTCT thuộc Trường. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  09:30 ngày 12-08-2019
  Nội dung: Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều độ chạy tàu trên đường sắt
  Người báo cáo: Vương Thị Hương Thu
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  10:30 ngày 12-08-2019
  Nội dung: Các giải pháp tăng cường khả năng kết nối của đường sắt Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường vận tải hàng hóa
  Người báo cáo: Lê Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn