Thông báo nhận bài gửi đăng số 61 (12/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 đợt 2 (năm 2017) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo nhận bài gửi đăng số 61 (12/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 đợt 2 (năm 2017)

Thông báo nhận bài gửi đăng số 61 (12/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 đợt 2 (năm 2017)


Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 61 (tháng 12/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 đợt 2 (năm 2017).
 
Các tác giả sau khi đăng ký bài trên Văn phòng điện tử (đối với tác giả trong trường) hoặc gửi mail vào địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com (đối với tác giả ngoài trường) đề nghị gửi Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Trần Văn Giáp (phòng KHCN), ĐT: 024 - 3834 7611.
 
Thể lệ gửi bài, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://utc.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-b%C3%A0i-b%C3%...
 
Trân trọng,
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  09:30 ngày 12-08-2019
  Nội dung: Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều độ chạy tàu trên đường sắt
  Người báo cáo: Vương Thị Hương Thu
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  10:30 ngày 12-08-2019
  Nội dung: Các giải pháp tăng cường khả năng kết nối của đường sắt Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường vận tải hàng hóa
  Người báo cáo: Lê Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn