Thông báo tiếp tục nhận bài gửi đăng số 68 (tháng 2/2019) và số 9 Tạp chí 3 trường (năm 2018) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tiếp tục nhận bài gửi đăng số 68 (tháng 2/2019) và số 9 Tạp chí 3 trường (năm 2018)

Thông báo tiếp tục nhận bài gửi đăng số 68 (tháng 2/2019) và số 9 Tạp chí 3 trường (năm 2018)

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 68 (tháng 2/2019) và Tạp chí Science Journal of Transportation (Tạp chí 3 trường) số 9 (năm 2018).

 

Các tác giả sau khi đăng ký bài trên Văn phòng điện tử (đối với tác giả trong trường, sử dụng email @utc.edu.vn) hoặc gửi mail vào địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com (đối với tác giả ngoài trường) đề nghị gửi Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Trần Văn Giáp (phòng KHCN), ĐT: 024 - 3834 7611.
 

Thể lệ gửi bài từ số 62, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: 

http://utc.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-b%C3%A0i-b%C3%...

Thông báo đăng bài trên số 9 Tạp chí 3 trường xem trên trang web:

https://www.utc.edu.vn/tin-hoat-dong-chung/ph%C3%B2ng-khoa-h%E1%BB%8Dc-c...

 

Trân trọng,
 

Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Ứng dụng kỹ thuật sinh học trong gia cố mái dốc taluy nền đường
  Người báo cáo: Võ Thị Hồng Minh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Khảo sát địa chất công trình ngoài hiện trường bằng các phương pháp thăm dò điện
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Giang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh
  09:00 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Trao đổi về triết lý đào tạo đại học
  Người báo cáo: Vũ Xuân Vịnh
  Địa điểm: P.101-A5
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa học máy tính
  09:00 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Giải pháp nhà thông minh - điều khiển thiết bị điện qua Smartphone
  Người báo cáo: Nguyễn Việt Hưng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  09:30 ngày 14-01-2019
  Nội dung: Bản sắc dân tộc của hình tượng nghệ thuật trong kiến trúc Việt
  Người báo cáo: Vũ Tố Hồng Nga
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Giáo dục Quốc phòng
  16:00 ngày 17-01-2019
  Nội dung: NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀO BÀI GIẢNG CHIẾN THUẬT “ TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU PHÒNG NGỰ”
  Người báo cáo: Đồng Văn Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 21-01-2019
  Nội dung: Tìm hiểu phương pháp gia cố bằng đầm nén động
  Người báo cáo: Lê Thị Hồng Vân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 21-01-2019
  Nội dung: Một số tồn tại trong dạy và học môn Nền Móng ở trường Đại học GTVT
  Người báo cáo: Nguyễn Đình Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn