Thông báo Quy trình đăng bài trên "Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải "-" Transport and Communication Science Journal" | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo Quy trình đăng bài trên "Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải "-" Transport and Communication Science Journal"

Thông báo Quy trình đăng bài trên "Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải "-" Transport and Communication Science Journal"

Chi tiết xem file đính kèm!

(Thông báo; Mẫu bài báo tiếng Việt, tiếng Anh; Mẫu phản biện )

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS