Nộp đề tài VINIF, Tập đoàn Vingroup | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Nộp đề tài VINIF, Tập đoàn Vingroup

Nộp đề tài VINIF, Tập đoàn VingroupNgày 20/01/2020 phòng Khoa học Công nghệ đã nhận được thông báo của Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup - VINIF về chương trình hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học và công nghệ năm 2020. Phòng KHCN xin kính gửi đến các Thầy cô một số thông tin như sau:

Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án gồm: Đơn đăng ký dự án (Mẫu VINIF-A-DDK), thuyết minh dự án bằng Tiếng Anh (Mẫu VINIF-A-TMDA) và các tài liệu liên quan khác (nếu có). Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020 qua mail info@vinif.org và qua dịch vụ chuyển phát hồ sơ đến địa chỉ: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingourp (VINIF), Viện Nghiên cứu Dự liệu lớn (VINBDI), Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem tại các tài liệu, các biểu mẫu đính kèm và cổng thông tin của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF): www.vinif.org.

Đầu mối hỗ trợ Phòng KHCN: Đoàn T. Thanh Phượng (DĐ: 0936410953, email: doanthanhphuong128@gmail.com), Đào Thanh Toản (DĐ: 0979379099, email: daotoan@utc.edu.vn)

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  07:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: 1. GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI Ở TRƯỜNG ĐHGTVT HIỆN NAY
  Người báo cáo: Lã Quý Đô
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  07:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: 2. GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  08:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: 7. ĐẤU TRANH CHỐNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Hà
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA BỐI CẢNH THỜI ĐẠI ĐẾN GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  10:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: HOẠT ĐỘNG THAM QUAN HỌC TẬP THỰC TẾ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Người báo cáo: Trương Văn Hiệp
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  10:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: KẾT HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
  Người báo cáo: Nguyễn Thế Tấn
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  11:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Tâm
  Địa điểm: VP Khoa LLCT