Nộp hồ sơ Quỹ nghiên cứu Thách thức Toàn cầu | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Nộp hồ sơ Quỹ nghiên cứu Thách thức Toàn cầu

Nộp hồ sơ Quỹ nghiên cứu Thách thức Toàn cầu

Ngày 09/02/2020 Đại sứ quán Anh tại Hà Nội thông tin về hai chương trình thuộc Quỹ nghiên cứu Thách thức Toàn cầu hiện đã chính thức mở nhận hồ sơ. Phòng KHCN xin kính gửi đến các Thầy cô các thông tin như sau:

1. Dự án Kết nối (Global Challenges Research Fund Networking Grants) Vòng 6

Chương trình này giúp các nhà nghiên cứu thuộc các ngành khác nhau từ các nước đang phát triển cùng các Nhà khoa học Vương quốc Anh tổ chức các sự kiện kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác mới và xây dựng các ý tưởng nghiên cứu liên ngành để giải quyết các thách thức toàn cầu. Tổng mức tài trợ lên đến 25.000 Bảng Anh. Quỹ hy vọng các mạng lưới mới thiết lập sau Dự án này có thể nộp hồ sơ xin các khoản tài trợ lớn hơn thuộc Quỹ GCRF và các Quỹ khác.

Hạn nộp hồ sơ Vòng 6: 31/03/2020

(Vòng 7 dự kiến mở vào Mùa Hè 2020)

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại: https://acmedsci.ac.uk/grants-and-schemes/grant-schemes/gcrf-networking-grants

 2. Chương trình tài trợ mạng lưới nghiên cứu về khí hậu (GCRF Collective Programme Climate Resilience Network Development Call)

Trong khuôn khổ Quỹ Nghiên cứu Thách thức toàn cầu, Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội của Anh (ESRC) triển khai Chương trình này nhằm hỗ trợ xây dựng các nhóm làm việc chung giữa nhà nghiên cứu - nhà thực hành - nhà hoạch định chính sách, với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp mới cho các rủi ro khí hậu phức tạp. Tổng mức tài trợ lên đến 200.000 Bảng Anh. Các nhóm thành công sẽ được mời đăng ký vòng thứ hai của Chương trình, tập trung vào thiết kế các giải pháp cụ thể.

Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2020.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại: https://esrc.ukri.org/funding/funding-opportunities/ukri-gcrf-collective-programme-climate-resilience-network-development-call/

Đầu mối hỗ trợ Phòng KHCN: Đoàn T. Thanh Phượng (DĐ: 0936410953, email: doanthanhphuong128@gmail.com), Đào Thanh Toản (DĐ: 0979379099, email: daotoan@utc.edu.vn)

Trân trọng./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  07:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: 1. GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI Ở TRƯỜNG ĐHGTVT HIỆN NAY
  Người báo cáo: Lã Quý Đô
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  07:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: 2. GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  08:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: 7. ĐẤU TRANH CHỐNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Hà
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA BỐI CẢNH THỜI ĐẠI ĐẾN GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  10:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: HOẠT ĐỘNG THAM QUAN HỌC TẬP THỰC TẾ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Người báo cáo: Trương Văn Hiệp
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  10:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: KẾT HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
  Người báo cáo: Nguyễn Thế Tấn
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  11:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Tâm
  Địa điểm: VP Khoa LLCT