Phòng phiên tiểu ban Hội nghị NCKH SV 2018-2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phòng phiên tiểu ban Hội nghị NCKH SV 2018-2019

Phòng phiên tiểu ban Hội nghị NCKH SV 2018-2019

PHIÊN CÁC TIỂU BAN (Đề nghị các tiểu ban kiểm tra phòng lúc 17h ngày 12/04/2019)

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

* Địa điểm: Nhà A2, A3, A5, A8 và N3 – ĐH GTVT

* Thời gian: Từ 7h30 đến 16h00

1. Tiểu ban Công trình 1

301 A8

2. Tiểu ban Công trình 2

302 A8

3. Tiểu ban Công trình 3

303 A8

4. Tiểu ban Công trình 4

305 A8

5. Tiểu ban Công trình 5

306 A8

6. Tiểu ban Công trình 6

307 A8

7. Tiểu ban Công trcình 7

401 A8

8. Tiểu ban Công trình 8

9. Tiểu ban Công trình 9

10. Tiểu ban Công trình 10

402 A8

404 A8

405 A8

11. Tiểu ban Công trình 11

304 A8

12. Tiểu ban Kỹ thuật XD 1

104 A5

13. Tiểu ban Kỹ thuật XD 2

105 A5

14. Tiểu ban Kỹ thuật XD 3

106 A5

15. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 1

303 A2

16. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 2

304 A2

17. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 3

403 A2

18. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 4

404 A2

19. Tiểu ban Lý luận chính trị

101 A2

20. Tiểu ban CNTT 1

21. Tiểu ban CNTT 2

22. Tiểu ban CNTT 3

102 A2

103 A2

101A A2

23. Tiểu ban Môi trường và ATGT 1

202 A2

24. Tiểu ban Môi trường và ATGT 2

203 A2

25. Tiểu ban Khoa ĐTQT 1

201 N3

26. Tiểu ban Khoa ĐTQT 2

202 N3

27. Tiểu ban Khoa QLXD 1

28. Tiểu ban Khoa QLXD 2

201 A8

202 A8

29. Tiểu ban Cơ khí 1

301 A3

30. Tiểu ban Cơ khí 2

302 A3

31. Tiểu ban Cơ khí 3

303 A3

32. Tiểu ban Cơ khí 4

305 A3

33. Tiểu ban Cơ khí 5

306 A3

34. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 1

504 A2

35. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 2

505 A2

36. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 3

602 A2

37. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 4

604 A2

38. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 5

605 A2

39. Tiểu ban Điện – Điện tử 1

201 A5

40. Tiểu ban Điện – Điện tử 2

202 A5

41. Tiểu ban Điện – Điện tử 3

203 A5

42. Tiểu ban Điện – Điện tử 4

301 A5

43. Tiểu ban Điện – Điện tử 5

302 A5

44. Tiểu ban Điện – Điện tử 6

303 A5

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  08:00 ngày 22-04-2019
  Nội dung: Kính hiển vi lực nguyên tử, ứng dụng nghiên cứu vật liệu nano 1
  Người báo cáo: Nguyễn Phi Hùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  08:30 ngày 22-04-2019
  Nội dung: Tìm hiểu phép lịch sự trong văn hóa Pháp
  Người báo cáo: Nguyễn Phương Lan
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  09:00 ngày 22-04-2019
  Nội dung: Xu hướng triển khai dịch vụ Wifi offload
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Toàn
  Địa điểm: P.601 - A6
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  09:30 ngày 22-04-2019
  Nội dung: Ưu và nhược điểm của mô hình học kết hợp áp dụng cho các lớp CLC trường ĐH GTVT
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Thúy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu
  09:30 ngày 22-04-2019
  Nội dung: Đánh giá sự tương thích giữa một số loại phụ gia siêu dẻo và xi măng sử dụng phổ biến hiện nay
  Người báo cáo: Lê Quang Hưng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  09:48 ngày 22-04-2019
  Nội dung: Kính hiển vi lực nguyên tử, ứng dụng nghiên cứu vật liệu nano 2
  Người báo cáo: Nguyễn Phi Hùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu
  10:00 ngày 22-04-2019
  Nội dung: Quản lý chất lượng của bê tông xi măng theo cường độ chịu nén
  Người báo cáo: Lê Quang Hưng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK Tên báo cáo: Phương trình Pell trong vành M_2(Z) - Trường hợp biến giao hoán. Báo cáo viên trình bày về phương trình Pell X^2-DY^2=I trong vành ma trận M_2 (Z) trong trường hợp hai biến X,Y là biến giao hoán, nghĩa là XY=YX. Bài toán được chia thành 5 trường hợp, trong đó 3 trường hợp bài toán được quy về phương trình Pell trong vành số nguyên Z. Hai trường hợp còn lại bài toán được đưa về phương trình Pell trong vành Z(√d) và vành Z(i√(|d| )).
  09:30 ngày 24-04-2019
  Nội dung: Phương trình Pell trong vành M_2(Z) - Trường hợp biến giao hoán.
  Người báo cáo: Nguyễn Huy Hoàng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện tử
  16:00 ngày 24-04-2019
  Nội dung: Công nghệ XRay và ứng dụng Quét mạch điện tử
  Người báo cáo: Võ Quang Sơn
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK Tên báo cáo: Phương trình Pell trong vành M_2(Z) - Trường hợp biến không giao hoán. Báo cáo viên trình bày về phương trình Pell X^2-DY^2=I trong vành ma trận M_2 (Z) trong trường hợp hai biến X,Y là biến không giao hoán, nghĩa là XY≠YX. Ta quy phương trình về phương trình Pell trong vành Z(√D).
  09:30 ngày 26-04-2019
  Nội dung: Phương trình Pell trong vành M_2(Z) - Trường hợp biến không giao hoán.
  Người báo cáo: Nguyễn Huy Hoàng
  Địa điểm: VP Bộ môn