THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT số 71 (tiếng Việt) và số 72 (tiếng Anh) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT số 71 (tiếng Việt) và số 72 (tiếng Anh)

THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT số 71 (tiếng Việt) và số 72 (tiếng Anh)

Từ tháng 5 năm 2019 Tạp chí Khoa học GTVT đã chuyển sang hình thức đăng ký, phản biện kín và xuất bản online theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại mỗi năm Tạp chí được phép xuất bản 06 số tiếng Việt và 3 số tiếng Anh.

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài đăng ký các số 71 (tháng 8/2019, tiếng Việt) và số 72 (tháng 9/2019, tiếng Anh) như sau:

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email

+ Bài tiếng Việt: tckhgtvt@utc.edu.vn

+ Bài tiếng Anh: tcsj@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

Tạp chí Khoa học GTVT sẽ được đăng ký gia nhập vào VCI (Vietnam Citation Index) và ACI (ASEAN Citation Index) và sẽ được đề nghị mở rộng tính điểm cho các ngành khác.

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Phòng 306-A1, Trường ĐH GTVT

Điện thoại: 024.3834 7611 (gặp CV. Trần Văn Giáp).

Ban biên tập Tạp chí KHGTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  09:30 ngày 12-08-2019
  Nội dung: Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều độ chạy tàu trên đường sắt
  Người báo cáo: Vương Thị Hương Thu
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vận tải & Kinh tế đường sắt
  10:30 ngày 12-08-2019
  Nội dung: Các giải pháp tăng cường khả năng kết nối của đường sắt Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường vận tải hàng hóa
  Người báo cáo: Lê Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn