Thông báo "về việc gia hạn nhận bài đăng kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII năm 2020" | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo "về việc gia hạn nhận bài đăng kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII năm 2020"

Thông báo "về việc gia hạn nhận bài đăng kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII năm 2020"Nhằm đáp ứng nhu cầu đăng bài trong kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII của các cá nhân và đơn vị trong và ngoài Trường, Ban tổ chức Hội nghị thông báo gia hạn đăng ký và gửi file toàn văn bài viết trên website http://hnkh.utc.edu.vn đến hết ngày 15/09/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CV. Phạm Anh Linh, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐH GTVT, ĐT: 024-3834 7611, email: hnht@utc.edu.vn.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện tử
  08:11 ngày 23-11-2020
  Nội dung: Thiết kế, chế tạo cảm biến áp lực bằng phương pháp ép nhiệt ứng dụng trong theo dõi sức khỏe công trình
  Người báo cáo: Đào Thanh Toản
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông
  09:00 ngày 23-11-2020
  Nội dung: Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các trung tâm dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Hà Nội
  Người báo cáo: Dương Hữu Tuyến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 23-11-2020
  Nội dung: Nghiên cứu đánh giá mức độ phục vụ của hệ thống xe buýt trong dòng xe hỗn hợp trên các tuyến phố chính tại Hà Nội
  Người báo cáo: Trần Khắc Dương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện tử
  09:00 ngày 26-11-2020
  Nội dung: Nghiên cứu kỹ thuật điều chế nâng cao chất lượng hệ thống ứng dụng cho truyền thông dưới nước
  Người báo cáo: Hồ Thành Trung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện tử
  10:30 ngày 26-11-2020
  Nội dung: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phân tích tự động sự di chuyển của người trong khu vực giám sát dựa trên xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo.
  Người báo cáo: Nguyễn Thúy Bình
  Địa điểm: VP Bộ môn