Thực hiện Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 28/11/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

    Trường Đại học Giao thông Vận tải phối hợp với Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lớp Bồi dưỡng giảng viên chính năm 2019 như sau:

    1. Đối tượng:

    Giảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến nay; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; có thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 (chín) năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với người có bằng tiến sĩ, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên (hạng III) tối thiểu là 02 (hai) năm.

    2. Chương trình đào tạo: 

    Nội dung chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) ban hành kèm theo Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT, ngày 16/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    3. Thời gian, địa điểm:

    - Thời gian dự kiến: Từ 12-25/7/2019 (Học tất cả các ngày trong tuần).

    - Địa điểm: phòng 501 nhà A1, Trường Đại học GTVT, số 3, phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

    4. Hồ sơ:

    - Đơn xin đi học (theo mẫu).

    - Bản phô tô công chứng bằng tiến sĩ, thạc sĩ và bảng điểm (nếu có).

    - 1 bản sao công chứng Quyết định tuyển dụng viên chức.

    - 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

    Đề nghị các đơn vị có nhu cầu cử giảng viên tham gia khóa học gửi danh sách đăng ký về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 04/7/2019

    Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ - đồng chí Trần Thị Thanh - Phòng 405 nhà A1, điện thoại: 024.38347675./.

T/L. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCCB

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

TS Nguyễn Đình Tứ (Đã ký)