Theo thông báo của phòng HCTH về việc thực hiện áp dụng chữ ký số vào qui trình xử lý văn bản đi đến trong Nhà trường trên hệ thống vpđt. 

Cá nhân lãnh đạo các đơn vị có thể tải về phần mềm cài đặt chữ ký số VGCA hệ thống văn phòng điện tử của Nhà trường trong mục Tài liệu với đường dẫn như sau: http://vanphongdientu.utc.edu.vn

Lưu ý: Những cá nhân lãnh đạo nào chưa có tài khoản trên hệ thống văn phòng điện tử hoặc trong trường hợp cần tư vấn và trợ giúp có thể liên hệ với TT ƯDCNTT để được hỗ trợ theo địa chỉ:

- Văn phòng: Phòng 510 – Nhà A1 – Trường Đại học GTVT

- Điện thoại: 04 37665609

- Email: hoapt@utc.edu.vn

Trân trọng!