Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (cập nhật) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (cập nhật)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (cập nhật)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến dành cho giảng viên (GV), sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) Trường Đại học GTVT (bản cập nhật các tính năng mới của MS Teams).

1. Hướng dẫn hỗ trợ cho GV
1.1. Tài liệu hướng dẫn cho GV: nhấn vào đây
1.2. Truy cập và chuẩn bị cho lớp học
https://youtu.be/sbM82QzObgA
Truy cập, chuẩn bị học liệu, thêm SV, GV,....
1.3. Tạo và quản lý giờ học trực tuyến trên MS Teams
https://youtu.be/QoCdnJHtV1s
Cập nhật tính năng mới về phân quyền trong lớp học, bảng trắng, bài tập, kết thúc buổi học với toàn bộ người tham gia..
1.4. Tạo bài tập, bài kiểm tra đánh giá trên MS Teams, MS Forms
https://youtu.be/XdoykaGb96c
https://youtu.be/BBZGSN_rsL4
Cập nhật tính năng bài tập, đánh giá chấm điểm,...
1.5. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến theo chuẩn đầu ra
https://frama.link/UTCElearning3

2. Hướng dẫn cho SV và học viên cao học
2.1. Tài liệu hướng dẫn cho SV nhấn vào đây
2.2. Tài liệu hướng dẫn cho Học viên cao học nhấn vào đây

2.3. Hướng dẫn cho SV, HV tham gia học trực tuyến

https://youtu.be/rwgA_UsdVnI

2.4. Bài tập, bài kiểm tra đánh giá trên MS Teams
https://youtu.be/XdoykaGb96c

3. Kênh hướng dẫn trao đổi thêm trên MS Teams, FB,...
- Nhóm Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams cho Giảng viên: mã nhóm oauijjj
- Nhóm Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams cho Sinh viên: mã nhóm fpgmml2
- Kênh FB: https://www.facebook.com/utcelearning

Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS